За събитието

На 5 юни 2024 г. се проведе четвъртото издание на мащабния форум за женско предприемачество Арена на дамския бизнес 2024 в Интер Експо Център – София. Организатори на събитието бяха Съвет предприемачество и стартъп към Българската търговско-промишлена палата, Менторите БГ, Фондация ЗА добрите примери в бизнеса и социален акселератор Дамска бизнес общност.

20 дами предприемачи от цялата страна представиха своите бизнес проекти пред инвеститори, финансиращи институции, потенциални клиенти и партньори, а седемчленното жури от изявени предприемачи отличи и награди най-добрите от тях. В състава на авторитетното жури, което оценяваше проектите от конкурсната програма, бяха личности с бизнес постижения в различни сфери. Г-жа Мария Петкова, управител на Creditchoice Ltd. и председател на Асоциация на кредитните посредници в България, и тази година беше член на журито. Първо място то присъди на бранда „Ех, че вкусно” на Ваня Баракова – семейна компания за производство и търговия на домашни хранителни продукти. По време на форума Арена на дамския бизнес 2024 бяха присъдени и раздадени още много награди от организаторите, менторите и партньорите на програмата.

За първи път форумът предлагаше и съпътстваща програма с лекции и презентации на предприемчиви дами, ориентирани към обогатяване на предприемаческата култура, споделяне на опит, добри примери и възможности за бизнес.

За Мария Петкова – член на журито

Мария Петкова е магистър по Икономическа социология в Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Основният й опит, повече от 18 години, е свързан с продажби на банкови продукти и услуги, както и с управление на хора. След като преминава през различни позиции във водеща банка и се изкачва до високо стъпало в кариерата, решава да вложи своите качества, професионални уменията и опит в собствен бизнес, като създава фирма за кредитни консултации и посредничество. Компанията бързо набира скорост и става все по-разпознаваема под логото Creditchoice Ltd. Официално регистрирана от 2017 година в БНБ, Creditchoice Ltd. е независим кредитен посредник, който работи вече с 16 банки в България. Фирмата кредитен посредник не разполага със собствен продукт, а извършва безплатна посредническо-консултантска услуга между клиентите и останалите финансови институции. Дейността е полезна за много клиенти със забързано ежедневие, като им спестява време, пари и нерви с подсигуряването на безплатен за клиента кредитен консултант.

Мария Петкова е председател на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), чиято дейност беше възобновена през 2018 г.

Мария Петкова

Споделете