Боян Боянов

Кредитен консултант

Боян Боянов

Магистър по застраховане и социално дело – СА “Димитър Ценов”

От 08/2005 до 03/2010 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД на различни позиции – Мобилен банков консултант и Главен банков консултант (ръководител на екип от Мобилни банкови консултанти)

От  03/2010   до  03/2014   Кредитен консултант в Райфайзенбанк (България) ЕАД.

От 2015 до 2021 Старши експерт в Национална агенция за приходите и Национален осигурителен институт.

Опит – работа с клиенти,  консултира и продава банкови продукти на физически и юридически лица; набиране, контрол и обучение на подчинените консултанти, организиране на срещи и развиване техните умения за продажби и работа в екип. 

Преминати обучения по продажби и мениджърски умения.

Моля, изпратете вашата препоръка

Мария Петкова

Мария Петкова

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант