За събитието

На 23 февруари 2023 г. се състоя традиционният Годишен коктейл на Асоциация на кредитните посредници в България в зала Триадица на елегантния Гранд Хотел София. На събитието присъстваха членовете на Асоциацията и представители на водещи банкови институции, сред които УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Банка ДСК, Алианц Банк, Централна кооперативна банка, Токуда Банк, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Българо-американска кредитна банка, Търговска банка Д и БНП Париба Лични Финанси, както и представители на Асоциация на банките в България.

Вечерта бе открита от Председателя на АКПБ г-жа Мария Петкова, Заместник-председателя г-н Деян Василев и г-жа Екатерина Мишева, член на Управителния съвет. Те споделиха, че през последните години кредитното посредничество в България бележи изключителен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. Г-жа Петкова презентира пред гостите годишните резултати за изминалата 2022 г. и отбеляза акцентите в данните. След това Годишният коктейл продължи в неформална среща на кредитните посредници и партньорите от банките.

Мисия и цели на Асоциацията за 2023 година

В началото на презентационната част г-жа Петкова сподели значимите теми, които са част от мисията на Асоциацията:

  • Високо качество на услугата на кредитните посредници за клиентите
  • Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници
  • Задълбочаване на партньорските взаимоотношения с банковите институции

Тя отбелязва, че е поставено начало на сътрудничество с Асоциацията на банките в България, което ще допринесе за реализирането на целите на АКПБ.

За 2023 г. Асоциацията на кредитните посредници в България си поставя следните цели:

  • Публикуване на регулярна статистика от БНБ за обемите на регистрираните кредитни посредници
  • Атестация на кредитните консултанти с цел подобряване качеството на работа и ограничаване на нелоялната конкуренция от нерегистрирани кредитни посредници
  • Достъп до Централен кредитен регистър
  • Дигитализация на процеси за клиенти и кредитни посредници
  • Качество на услугата и равнопоставеност (Етичен Кодекс)
  • Стратегии за 2023 г.

Асоциацията продължава да работи съгласно принципите и правилата на поведение на приетия през 2021 г. Етичен кодекс. Всеки член на АКПБ следва да спазва професионална етика, честна конкуренция и равнопоставеност при осъществяване на дейността си.

Председателят на АКПБ, г-жа Мария Петкова, продължи с презентация на основните акценти от резултатите за 2022 г.:

По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2022 г., общите обеми нови жилищни кредити са били 5.38 млрд. лв., а за 2021 г. – 4.4 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 22.27%. Важно е да се отбележи, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,3 млрд. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 32.85% до 825 млн. лв. за 2022 г., спрямо 621 млн. лв. за 2021 г. През 2020 г. обемите на ипотечните кредити са били 330 млн. лв.

Годишният ръст на потребителските кредити за 2022 г., реализирани с посредничеството на членовете на АКПБ, е 50%. В Асоциацията са отчетени 156 млн. лв. за 2022 г. спрямо 104 млн. лв. за предходната година.

По неофициални данни за 2022 г., общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 1.65 млрд. лв. Годишният ръст спрямо 2021 г. се равнява на 38.65%. Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар.

Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., до 26.9% за 2021 г. и достига до 30.6% за 2022 г. Асоциацията се състои от 27 фирми, които представляват 29% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Удивителното е, че АКПБ реализира 50% от общия обем на всички тези кредитни посредници.

Официалната част на Годишния коктейл завърши с пожелания към 27-те фирми кредитни посредници, които членуват в Асоциацията, и с благодарности към техните партньори, банковите институции. След това събитието продължи в неформална обстановка.

 

Споделете