ГПР – годишен процент на разходите

ГПРОт дълго време се говори за ГПР, както от банки, така и от медиите. Вие като клиенти се интересувате колко ще бъде ГПР-то на кредита, който обмисляте да изтеглите. Какво съдържание стои зад абревиатурата ГПР?

Годишният процент на разходите (ГПР) са общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. Годишният процент на разходите е общата цена на кредита, като тази цена е изчислена на годишна база.

Какво се включва в Годишния процент на разходите?

На теория в ГПР влизат всички разходи по кредита, които ще бъдат направени. Това са:

 • Лихвата по кредита;
 • Такса за разглеждане на документи;
 • Такса за кандидатстване;
 • Такса одобрение;
 • Комисионни разходи;
 • Месечна поддръжка на сметка или такса за разплащателните сметки по кредита;
 • Годишни такси;
 • Застраховка „Живот“ по кредита;
 • Застраховка „Имущество“ при жилищни или ипотечни кредити;
 • Оценка на имота;
 • Правно становище (някои банки имат собствен правен отдел и адвокати);
 • Такса вписване на ипотека.

В зависимост какъв ще бъде вашият кредит – потребителски или ипотечен, се определя и кои от изброените по-горе разходи ще бъдат включени в ГПР.

Годишният процент на разходите се изчислява по формула съгласно Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.

При получаване на оферта от банките трябва да следите за някои основни моменти:

 • На първо място, ако имате предложения от няколко банки, трябва да проверите дали офертите, които ще получите, са за едни и същи срок и сума. Ако това не е така, то Вие няма да направите правилен анализ и да прецените по коя оферта годишният процент на разходите е по-нисък.
 • На второ място – трябва да се поинтересувате дали при изчисление на ГПР в предложената оферта банката е включила всички разходи, които ще бъдат направени от Вас във връзка с кредита (застраховка, обслужване на сметка и др., изброени по-горе). Повечето клиенти не обръщат внимание на този важен момент. Въпреки че сте взели оферта за един и същ период, ако в ГПР-то на вашите оферти не са включени едни и същи разходи, отново няма да успеете да направите правилен анализ.

 

ГПР калкулатор

Навсякъде в интернет пространството има калкулатори за изчисляване на годишния процент на разходите. Предоставя се както от банките, така и от кредитните посредници. Ние Ви предлагаме да изпробвате калкулатора на Creditchoice Ltd. ГПР калкулатор

Ако вече имате оферта, бихте могли да направите справка. Във вашата оферта трябва да е посочено какво е ГПР-то. След като въведете параметрите на кредита в калкулатора, ще получите процент. Вариантите са два:

 • Полученият резултат съвпада с този във Вашата оферта – това означава, че банката е включила всички разходи по кредита Ви.
 • Полученият резултат се различава от ГПР-то във Вашата оферта – това е признак, че не са включени всички разходи в ГПР-то.

 

Ако всичко дотук Ви се вижда сложна задача и мислите, че не бихте се справили сами или желаете професионална оценка и коректен анализ, може да разчитате на екипа на Creditchoice Ltd.  Г-жа Мария Петкова – управител на фирмата, има повече от дванадесетгодишен опит в банковата сфера. Останалите кредитни консултанти също са с дългогодишен опит и тези подробности и казуси са тяхна ежедневна работа. Освен това в работата си с всички банки партньори са наясно всяка банка как образува годишния процент на разходите.

Така че не е нужно да полагате излишни усилия, като това може да Ви бъде предоставено безплатно и няма да загубите времето си.  Времето е пари, затова заявете среща с кредитен консултант и се доверете на опита и знанията без губене на време.  Среща с кредитен консултант.

Споделете