Доходите ни и кандидатстване за кредит

Доходите ни и кандидатстване за кредит

Често получаваме запитване дали с не добър кредитен рейтинг в Централния Кредитен Регистър може да се кандидатства за кредит. Ситуацията на хората, изпаднали в това положение не е безнадеждна и от нея има варианти за изход, но по-важното е да си зададем въпроса как да не попадаме с негатив в тези регистри.

Най-сигурното, което ще ни помогне е да калкулираме добре и да премислим всички детайли още преди да кандидатстваме за кредит, съответно възможностите си или с други думи казано, доходите си и съответния размер на кредита, за който кандидатстваме.

Друго важно условие освен размерът на доходите ни е те да бъдат доказуеми документално, което обикновено означава да имаме съответното „официално възнаграждение“ и документи към него – служебна бележка, трудов договор и други счетоводни документи като разпределение на дивиденти при собствениците на бизнеси.

Размер на дохода – нетна стойност

Това е чистият доход, който получавате на месец като се приспаднат данъци, социални, здравни и пенсионни осигуровки.

Важно е съотношението между тези доходи и всичките Ви кредити. Следва формирането на така наречения свободен доход, който може да се ползва за погасяване на кредит и е т.нар минимално изискуем доход на член от семейството, който трябва да е наличен след погасяване на всички кредити.

Трябва да отбележим, че освен доходите ни от трудово-правни взаимоотношения в общите доходи на домакинството се включват и:

  • Доходи от граждански договори
  • От собствен бизнес като юридическо лице
  • От упражняване на свободна професия
  • От наем
  • От пенсии
  • От работа в чужбина
  • Доходи от бонуси и други, които можете да докажете

Всеки трябва сам да прецени какъв процент от общия си доход може да отдели за погасяване на кредити, но консервативния вариант е 50-60% от доходите.

Кандидатстване за кредит

И ако всичко това Ви се струва сложно и трудно за калкулация и да направите преценката сами, то не се отчайвайте, защото на Ваше разположение са кредитните консултанти от независимия и регистриран кредитен посредник Creditchoice, които ще Ви помогнат и ще бъдат с Вас по пътя от вземането на важните решения и точната преценка, през избора на най-добра банкова оферта, набавянето на всички необходими документи, до отпускането на самия кредит. На Вас остава само да ни се обадите, доверието ще го спечелим сами с професионализма, индивидуалния подход, отговорността и лоялността си към Вас.

Споделете