Заем или наемЗаем или наем – изправени пред избора

Много млади хора, особено в старта на живота си като семейство са изправени пред избора – да живеят в един дом с родителите си, да наемат жилище, или да пристъпят към закупуване на собствен имот. И тъй като животът на няколко поколения под един покрив отдавна не е на мода, изборът като че ли се изчерпва между наем или заем. А защо заем? Ами отговорът е лесен. Цените на недвижимите имоти са на такива стойности, които предполагат трудно спестявания в тези размери, особено от млади хора.

Кога е по-правилно да предпочетем жилище под наем и кога да пристъпим към покупка?

Решението за наемане е по-лесно, взема се бързо, защото не е толкова обвързващо и може да е по-краткосрочно.

Ако не сме сигурни, че ще се задържим дълго в населеното място, ако ние още нямаме стабилни и сигурни доходи, ако нямаме установен семеен статус, може би първата стъпка е да започнем да живеем под наем. Когато обаче живеем под наем по-дълго време (няколко години) логично е да си зададем въпроса: „А не е ли по-добре сумите, които толкова дълго време плащаме за наем да отиват за изплащане на кредит, а след това имотът да си остане наша собственост?“.

При всички случаи от инвестиционна гледна точка това е по-добрият вариант. Разбира се, условието е вноската по кредита да бъде със сходни размери с наема. Има и други условия – да имаме и да можем да докажем с официални документи доход, който да отговаря на изискванията на банката. Когато имаме собствен дом, макар и изплащайки го на банка с ипотека трябва да знаем, че разходите за поддръжка и данъци са за наша сметка. И двата варианта – наемане и закупуване на жилище с ипотечен кредит решават една и съща потребност – да имаме дом. Поради спецификата на българската народопсихология обаче, понятието „да имам дом“ е валидно само, когато домът е собствено притежание. Собственият дом дава усещане за сигурност, реализираност и удовлетвореност.
Точно затова процентът собствени жилища на глава от населението в България е един от най-високите в ЕС.

Не може да се даде категоричен и универсален отговор на въпроса наем или заем. Решението е твърде индивидуално за всеки човек или домакинство, изправени пред този избор.

Професинални, независими кредитни консултанти

При всички случаи решението за закупуване на собствено жилище, обаче е зряло и оправдано в контекста на сравнително ниските понастоящем лихви по ипотечните кредити, голямото предлагане на такива от банкови инвестиции и не на последно място наличието на професинални, независими кредитни консултанти. Един от най-наложените на българския пазар – Creditchoice ще ви консултира безпристрастно и напълно безплатно за най-правилното и най-финансово изгодното за Вас решение, при тази така важна стъпка – закупуване на собствен дом.

Прогресът и добрите финансови решения изискват излизане от зоната на комфорт и поемане на премерен риск. Рискът обаче, наистина трябва да е добре преценен, всички детайли трябва да са добре проучени и всички сценарии проиграни.

Ето тук идва ролята на регистрираните в БНБ независими кредитни посредници. Доверете им се!

За повече информация и запитване за индивидуална безплатна консултация, се регистрирайте тук:

Заяви среща с кредитен консултант

Наем или заем?

Споделете