Застрахователно – инвестиционни програми

Заяви консултация

Алианц Лайф Инвест

Предимства

 • Инвестирате според Вашите лични потребности и възможности
 • Спестявате средства от направените инвестиции
 • Осигурявате си застрахователна защита и финансова обезпеченост за Вас и Вашите близки

Покритие

 • Загуба на трудоспособност вследствие злополука
 • Болничен престой
 • Лекарства и медицински консумативи
 • ДНК изследване
 • При настъпване на тежко заболяване на застрахования, ще Ви бъдат изплатени 50% от застрахователната сума и се освобождавате от последващи вноски, като всички рискове остават в покритие до крайния срок на програмата – допълнителна възможност

 

Алианц Бъдеще Инвест

Предимства

 • Утвърдени финансови експерти активно управляват Вашите средства
 • Осигурявате си застрахователна защита
 • Получавате финансова обезпеченост за бъдещето на Вашето дете
 • Вашите средства се инвестират от световните лидери в бранша Allianz Global Investors
 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционните програми на световните лидери в бранша Allianz Global Investors
 • Спестявате сега с възможност за дългосрочно натрупване на допълнителен капитал

Покритие

 • Фатален край
 • Фатален край в следствие на ПТП
 •  Към основното покритие можете да добавите и пакет медицински разноски и ДНК анализ

 

Алианц Динамик Инвест

Предимства

 • Получавате лична (инвестиционна) сметка и със средствата по нея придобивате дялове в инвестиционни програми на световните лидери Allianz Global Investors
 • Избор на инвестиционна стратегия: консервативна, балансирана и агресивна
 • Възможност за допълнително инвестиране
 • Възможност да променяте стратегиите и риска, който поемате в зависимост от потребностите и финансовите Ви възможности
 • Защита при фатален край в резултат на злополука

Покритие

 • Пакет Медицински разноски и ДНК анализ
 • Финансова грижа при временна загуба на трудоспособност от злополука
 • При болничен престой в резултат на злополука получавате фиксирана дневна сума
 • Покритие на разходи, до определен лимит, за лекарства и медицински консумативи, в резултат на злополука
 • ДНК анализ, осигурен от Geneplanet, който ще Ви помогне да вземете правилните решения, свързани с Вашето здраве, начин на живот и благополучие