Интервю с Ангелина Николова

Застраховка имущество и застраховка живот

Застраховка имущество и застраховка живот

Ангелина Николова е магистър по банково дело и има над 20 години стаж в банковата сфера. Позициите през които е минала и клиентите с които е работила са я научили на цялата палитра от банкови услуги и продукти за физически лица. Ангелина ще ни разкаже повече за избора на най-подходящата застраховка имущество и застраховка живот.

Застраховка имущество

Когато става въпрос за ипотечен кредит, застраховка имущество е задължителна. Тя покрива разходите по отстраняване на щети в следствие на непредвидени събития като земетресение, наводнения, природни бедствия, вандализъм. Тези щети често са непосилни за семейния бюджет, а когато банка е замесена, тази застраховка е неизбежна. При повечето банки застраховка имущество се заплаща на годишна база, но има няколко които правят изключение и позволяват изплащане на месечна база. Нейната стойност е процент от размера на кредита.

Силно препоръчително е да се сключи застраховка за застрахователната сума равна на пазарната стойност на имота. В противен случай при загубата на имущество обезщетението ще покрие единствено кредитното задължение и клиентите ще загубят вложените в имота средства, както и самоучастието.

Основното предимство на застраховка имущество е, че клиентът има право на избор. При теглене на ипотечен кредит банките изискват основни покрития, които ще покрият щети при пожар, земетресение и т.н. Предимството е, че клиентът има право на допълнителни обезщетения като загуба от доход на наем, повреди и други допълнителни рискове.

Застраховка живот

В повечето случаи застраховката живот е право на избор, но някои банки я изискват задължително при по-ниска лихва. Основното и предимство е, че в случай на фатален край, застрахователят ще изплати обезщетение равно на остатъчния дълг по кредита. По този начин наследниците на клиента са защитени и те няма да бъдат натоварени с кредитен дълг.

При застраховка живот имаме основно покритие което е смърт в следствие на злополука или заболяване. Допълнително може да бъде застрахована и временна загуба на трудоспособност. При сключване на договор с банка обикновено се изисква олекотената застраховка живот, която включва само смърт в следствие на злополука или заболяване. Тя се изплаща на месечни вноски и се слага върху месечната вноска за изплащане на кредита.

Ако изберете застраховка, която да покрие временна загуба на трудоспособност или трайна загуба на трудоспособност, то при създала се такава ситуация след сключена застраховка живот, застрахователят ще покрие определена част от вноските на клиента. Важно е да знаете, че ако имате дадено заболяване, което може да доведе до смърт или загуба на трудоспособност не може да подадете документи за такава застраховка, тъй като тя покрива само в случай, че болестта е открита след сключването на сделката.

Хубаво е всички участници в кредитната сделка с по-висок принос от страна на дохода да бъдат застраховани. В този случай финансовата стабилност ще бъде защитена в различни ситуации.
Много зависи коя банка ще избере клиентът, тъй като всяка банка работи с определен застраховател. Разбира се, клиентът трябва сам да реши дали иска олекотена застраховка, или пълна. Важно е да знаете, че след сключване на сделката тя може да бъде променена. Тоест, ако сте избрали олекотена застраховка винаги може да я направите пълна.

Когато се сключва застраховка живот клиентът получава въпросник, който включва въпроси относно професия, заболявания, спорт и начин на живот. По този начин застрахователя преценява колко висок е риска и каква ще бъде цената на застраховката.

Ангелина Николова

Заяви среща с кредитен консултант

 

Споделете