Застраховка Моят дом

Заяви консултация
  • Без опис на имущество (обзавеждане и техника)
  • Без попълване на въпросник при застрахователна сума до 120 000 лв
  • Без изчаквателен период при подновяване
  • Разширено покритие по Пожар с вкл. риск пожар вследствие от късо съединение
  • Разширено покритие по Природни бедствия с вкл. риск свличане и срутване на земни пластове.
  • 3 пакета: Комфорт, Екстра, Макс
КОМФОРТ ЕКСТРА МАКС
Пожар, удар от мълния, експлозия, удар от летателен апарат
Природни бедствия
Домашен асистанс

Гражданска отговорност

Земетресение (опция към всеки пакет)

Застраховани разходи
Течове от тръбопроводи
Стъкла
Кражба
Злоумишлени действия на трети лица, вкл. Вандализъм
Късо съединение и токов удар
Земетресение (опция към всеки пакет)