Застраховка на автомобил

Заяви консултация

Гражданска Отговорност на МПС

Задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, по-често наричана за кратко ГО на МПС, покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вследствие употребата на МПС.

  • Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване.
  • Коректност и сигурност при изплащане на щети.

 

Моята кола на Алианц

  • Изберете 1 от 4-те лесни за разбиране пакета: Комфорт, Плюс, Екстра, Макс.
  • Сключва се бързо.
  • Има повече покрития.

 

КОМФОРТ ПЛЮС ЕКСТРА МАКС
Гражданска отговорност на автомобилистите
Правни разноски
Автоасистанс (основно покритие)
Злополука на местата (основно покритие)
Природни бедствия

Пожар, експлозия, имплозия

ПТП с животно

Автоасистанс (разширено покритие)

Кражба и грабеж

Стъкла

Злоумишлени действия на трети лица

ПТП и паркинг