Застраховки Живот и Злополука

Заяви консултация

Моят Живот

Предимства

 • Избирате и променяте покритията съгласно вашите нужди
 • Дългосрочна защита за Вашия живот
 • Гъвкавост и възможност за избор на покритие
 • Второ медицинско мнение
 • Избор на срок от 10 до 30 години.

Покритие

 • Загуба на живот
 • Инвалидност над >70%
 • Временна загуба на трудоспособност
 • Тежки заболявания
 • Второ медицинско мнение
 • Болничен престой
 • Лекарски прегледи

 

Алианц Онко Грижа

Предимства

 • Лесен избор
 • Без лекарски прегледи
 • Избор на плащане
 • Финансова защита
 • Второ медицинско мнение
 • Безплатно включване на лица до 18 години

Покритие

 • Загуба на живот
 • Диагностициране на злокачествен тумор
 • Второ медицинско мнение

 

Застраховка Злополука

Предимства

 • Подходяща за лица на възраст до 69 навършени години
 • Покрива както краткосрочна така и дългосрочна загуба на трудоспособност
 • С обхват цял свят 24/7

Покритие: 4 възможни пакета

Злополука – пакет 1 Злополука – пакет 2 Злополука на спортисти/ Учащи Злополука за Кредит
Смърт
Инвалидност
Временна загуба на трудоспособност
Болничен престой
Разходи за лекарства и консумативи
Хирургическа намеса
Инвалидност настъпила по време на работа/ състезание