Албена Чалгънова

Мениджър покупки и продажби

Албена Чалгънова

Стаж в сферата на продажбите над 15 години, с търговски опит, включително управление на хора, работа с клиенти и с доставчици. Преминати обучения курс по Маркетинг и Мениджмънт. Завършено специално техническо образование. Опит със счетоводна документация и докоментооборот. Присъединява се към екипа нa Creditchoice Ltd. в помощ на целия екип и на клиентите, в качестовот си на Специалист административни услуги.

Ползи за клиентите на Creditchoice

Дейността на г-жа Чалгънова цели да окаже бързо и навременно съдействие като бързо и качествено предостави документи необходими на клиентите за сключване на сделка било то само покупко-продажба или и учредяване на ипотека върху недвижим имот. Документацията ,която съпътства една сделка с кредити би могла да отнеме на клиента повече от седмица в обикаляне и чакане в различни институции. Често списъка от необходими документи се увеличава в хода на разглеждане на кредита и тогава е насреща и в помощ нашия Специалист административни услуги– г-жа Албена Чалгънова.

Моля, изпратете вашата препоръка

Мария Петкова

Мария Петкова

Управител

Диана Кондева

Диана Кондева

Ръководител търговски екип

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

Силвия Танина

Силвия Танина

Ръководител търговски екип

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Мениджър ключови клиенти

Велина Иванова

Велина Иванова

Мениджър ключови клиенти

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Мениджър ключови клиенти

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Дончева

Анализатор, ефективност на търговска дейност

Милена Велева

Милена Велева

Кредитен консултант

 

Албена Чалгънова

Албена Чалгънова

Мениджър покупки и продажби

 

Албена Чалгънова

Йолина Кацарова

Кредитен консултант

 

Ноника Бодурова

Ноника Бодурова

Кредитен консултант

 

Пламена Митева

Пламена Митева

Кредитен консултант

 

Щилияна Панайотова

Щилияна Панайотова

Кредитен консултант