Кредитен консултант

Анета Димитрова

Магистър по Социална психология – ЮЗУ „Неофит Рилски”

Стаж в банковата сфера над 5 години

04/2012 до 11/2017 – Старши банков консултант в Райфайзенбанк (България) ЕАД

Опит в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти. Обучение на новопостъпили банкови консултанти.

Възможности за закупуване на жилище с кредит, ако работя на срочен договор, защото:

  • Наскоро сте сменили работодателя
  • Преназначили са Ви на друга длъжност в същата фирма, но с нов срок на изпитване
  • Трудовият Ви договор е по чл. 68 от Кодекса на труда /договор за определен период от време или до завършване на проекта

Въпреки това съществуват възможности при определни условия за банково финансиране за покупка на жилище с банков кредит, научете как.

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитен консултант.

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Кредитен консултант