Анета Димитрова

Кредитен консултант

Анета Димитрова

Магистър по Социална психология – ЮЗУ „Неофит Рилски”

Стаж в банковата сфера над 5 години

04/2012 до 11/2017 – Старши банков консултант в Райфайзенбанк (България) ЕАД

Опит в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти. Обучение на новопостъпили банкови консултанти.

Възможности за закупуване на жилище с кредит, ако работя на срочен договор, защото:

  • Наскоро сте сменили работодателя
  • Преназначили са Ви на друга длъжност в същата фирма, но с нов срок на изпитване
  • Трудовият Ви договор е по чл. 68 от Кодекса на труда /договор за определен период от време или до завършване на проекта

Въпреки това съществуват възможности при определни условия за банково финансиране за покупка на жилище с банков кредит, научете как.

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитен консултант.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант