Велина Иванова

Кредитен консултант

Велина Иванова

Стаж в сферата на продажбите над 10 години.

От 07/2008 – 07.2018 г. работи интензивно с клиенти.

Преминати обучения за продажбени и финансови услуги.

Опит в сферата на кредитните услуги в няколко финансови институции.

Най-ниската лихва за Жилищен кредит най-евтината цена ли ни осигурява?

  • Крайното оскъпяване, което включва всички разходи за кредита, е най-показателно – възможно е при по-висока лихва да имате по-евтин кредит
  • Годишен процент на разходите – не винаги съдържа всички разходи за кредита /например застраховка Живот/
  • В зависимост от срока на кредита оскъпяването е различно
  • Ратни или Анюитетни вноски – при еднаква структура на кредита крайното оскъпяване също е различнио
  • Освен лихвта по кредита се дължат допълнителни такси, комисиони, застраховки и други плащания – Вашият Creditchoice консултант ще Ви осигури подробен сравнителен анализ

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитен консултант.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант