Заместник управител и
кредитен консултант

Диана Кондева

Магистър по трудова и организационна психология – СУ “Св. Климент Охридски”

От 08/2008 до 12/2017 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД на различни позиции – Мобилен банков консултант и Главен банков консултант (ръководител на екип от Мобилни банкови консултанти)

Опит – работа с клиенти, като консултира и продава банкови продукти; работа с подчинените консултанти, като обучава, придружава на срещи и развива техните умения за работа с клиенти. Преминати обучения по продажби и мениджърски умения.

Какви са възможностите за кредитиране при покупка на имот „на зелено“?

  • Финансиране чрез необезпечен кредит
  • Предоставяне на друго обезпечение
  • На траншове – на различните етапи от завършеност на сградата по схема, съобразена с изискванията на банката
  • Покупка от строител партньор на банката кредитор
  • Предварително одобрение за кредита по доходи

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитенконсултант.

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Кредитен консултант