Диана Кондева
Заместник управител и
кредитен консултант

Диана Кондева

Магистър по трудова и организационна психология – СУ “Св. Климент Охридски”

От 08/2008 до 12/2017 г. работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД на различни позиции – Мобилен банков консултант и Главен банков консултант (ръководител на екип от Мобилни банкови консултанти)

Опит – работа с клиенти, като консултира и продава банкови продукти; работа с подчинените консултанти, като обучава, придружава на срещи и развива техните умения за работа с клиенти. Преминати обучения по продажби и мениджърски умения.

Какви са възможностите за кредитиране при покупка на имот „на зелено“?

  • Финансиране чрез необезпечен кредит
  • Предоставяне на друго обезпечение
  • На траншове – на различните етапи от завършеност на сградата по схема, съобразена с изискванията на банката
  • Покупка от строител партньор на банката кредитор
  • Предварително одобрение за кредита по доходи

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитенконсултант.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант