Диляна Николова
Юрисконсулт и кредитен консултант

Диляна Николова

Магистър по право със специализация „Правораздаване“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

От 2009г. до 2015г. работи в адвокатска кантора, специализирана в предоставянето на юридически консултации и услуги в сферата на недвижимите имоти, административно, корпоративно, търговско и трудово право, арбитраж и други.

От 2015 до 2019г. е юрисконсулт на една от водещите фирми на пазара на охранителните услуги в България.

Притежава опит в работата в екип, разрешаването на конфликти, организирането и приоритизирането на поставените задачи, разчитането, събирането и окомплектоването на документи, комуникацията с държавни, общински и банкови институции.

Владее английски и италиански език, притежава и основни познания по френски език.

Какви са ползите за Вас от наличието на юрист в екипа от консултанти на Creditchoice Ltd.?

  • Задълбочен анализ на Вашия казус
  • Правно становище
  • Защита на Вашия интерес на всеки етап от процеса по кандидатстване и отпускане на кредит
  • Проучване на имота (при необходимост)
  • Проверка изрядността на документацията
  • Съдействие за събирането, окомплектоването и внасянето на документите в избраната от Вас банка
  • При изрично желание от страна на клиента – възможност за спестяване на време чрез събиране на необходимата документация директно от юриста
  • Разясняване на основни термини и понятия, права и задължения, свързани с предмета на вашия кредит
  • Съдействие в комуникацията с банката и институциите през целия процес по кандидатстване и отпускане на кредита.
Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант