Юрисконсулт и кредитен консултант

Диляна Николова

Магистър по право със специализация „Правораздаване“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

От 2009г. до 2015г. работи в адвокатска кантора, специализирана в предоставянето на юридически консултации и услуги в сферата на недвижимите имоти, административно, корпоративно, търговско и трудово право, арбитраж и други.

От 2015 до 2019г. е юрисконсулт на една от водещите фирми на пазара на охранителните услуги в България.

Притежава опит в работата в екип, разрешаването на конфликти, организирането и приоритизирането на поставените задачи, разчитането, събирането и окомплектоването на документи, комуникацията с държавни, общински и банкови институции.

Владее английски и италиански език, притежава и основни познания по френски език.

Какви са ползите за Вас от наличието на юрист в екипа от консултанти на Creditchoice Ltd.?

  • Задълбочен анализ на Вашия казус
  • Правно становище
  • Защита на Вашия интерес на всеки етап от процеса по кандидатстване и отпускане на кредит
  • Проучване на имота (при необходимост)
  • Проверка изрядността на документацията
  • Съдействие за събирането, окомплектоването и внасянето на документите в избраната от Вас банка
  • При изрично желание от страна на клиента – възможност за спестяване на време чрез събиране на необходимата документация директно от юриста
  • Разясняване на основни термини и понятия, права и задължения, свързани с предмета на вашия кредит
  • Съдействие в комуникацията с банката и институциите през целия процес по кандидатстване и отпускане на кредита.

Мария Георгиева

Управител

 

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Диана Кондева

Заместник управител

 

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Силвия Танина

Заместник управител