Евгения Дончева

Придобита бакалавърска степен по икономика, специалност „Финансов Мениджмънт”, към СА „Д. А. Ценов”- гр. Свищов, степен магистър по икономика, специализация „Банков мениджмънт”, към същото Висше учебно заведение. Владее Английски език, придобита компютърна грамотност в областта на PowerPoint, Mc Excel, Word, Visio.

  • Почти 12 години опит в банковата сфера на различни позиции, в т.ч.
    стажант в Главен офис София
  • младши специалист администриране на сметки в Главен офис София
  • специалист администриране на сметки в Главен офис София
  • старши специалист в клонова мрежа на РББГ
  • завеждащ сектор – работа с клиенти в клонова мрежа на РББГ
  • специалист – организация, процедури и вътрешен контрол в отдел организация и управление на процесите към централно управление

Oпит с управление на хора. Търси възможност за поемане на инициатива, предоставяне на доверие и възможност за относителна самостоятелност в работата, запознаване с други начини на работа и присъединяване към екипи, с които би могла да разшири познанията си.

Ползите от работата в Creditchoice

Възможност да погледне банковите и други финансови институции от друга позиция, да обогати опита и знанията в сферата на финансите. Да предостави съдействие на колегите си в работата за бързо, навременно и безплатно консултиране на клиента.

Моля, изпратете вашата препоръка

Мария Петкова

Мария Петкова

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник-управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник-управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Старши кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Старши кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Старши кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Дончева

Офис мениджър

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант

 

Албена Чалгънова

Албена Чалгънова

Специалист административни услуги

 

Албена Чалгънова

Йолина Кацарова

Кредитен консултант

 

Милена Велева

Милена Велева

Кредитен консултант

 

Ноника Бодурова

Ноника Бодурова

Кредитен консултант