Управител и кредитен консултант

Зам. Председател на Асоциацията на кредитните посредници в България

Мария Георгиева

Магистър по Икономическа социология, Университет за национално и световно стопанство

От 09/2005 до 09/2017 работи в Райфайзенбанк (България) ЕАД, на различни позиции – Мобилен банков консултант, Главен банков консултант, Мениджър продажби в отдел Агентска мрежа, Завеждащ сектор продажби в отдел Продажби – клонова мрежа и Началник отдел Агенска мрежа.

Повече от 12 години опит в продажби на банкови продукти и услуги, и управление на хора.

Какви са ползите за Вас от услугите на Creditchoice консултант:

  • Бързо и лесно събиране на банкови предложения за Жилищен, Потребителски или Фирмен кредит вместо Вас
  • Постигане на най-доброто възможно ценово предложение, съответстващо на Вашия профил
  • Комуникация с банката през целия процес на кандидатстване до отпускане на кредита вместо Вас
  • Съдействие при подготовка и окомплектоване на документи за искания кредит
  • Дългосрочни взаимоотношения и съдействие, и след получаване на кредита

Всичко това безплатно за Вас!

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Кредитен консултант