Милена Велева

Кредитен консултант

Милена Велева

Бакалавър по икономика към Университет за национално и световно стопанство София.

В периода 2012 – 2022 год. работи на позиция кредитен инспектор в търговски банки и небанкови финансови институции. Придобит опит в разглеждане на постъпили искания за кредит и даване на становище по отпускането на потребителски кредити на физически лица.

Опит в подбор и анализ на клиенти от цялата страна при кандидатстване за различна гама продукти, (в това число и кредитни продукти), съгласно правилата и политиките на съответната финансова институция. Работила е и на позиция главен експерт административно обслужване в други сфери, извън банковата.

Ползите от работата в Creditchoice:

  • Възможност да обогати опита си и знанията си с други финансови институции.
  • Да разшири познанията и своите компетенции, в помощ на клиентите при избор на кредит.

Моля, изпратете вашата препоръка

Мария Петкова

Мария Петкова

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Старши кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Старши кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Старши кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Дончева

Офис мениджър

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант

 

Албена Чалгънова

Албена Чалгънова

Специалист административни услуги

 

Албена Чалгънова

Йолина Кацарова

Кредитен консултант

 

Милена Велева

Милена Велева

Кредитен консултант