Силвия Танина

Заместник управител и
кредитен консултант

Силвия Танина

Стаж в банковата сфера над 9 години

От 01/2008 до 04/2010 кредитен инспектор в отдел „Нови сметки“ на Пощенска банка

От 10/2010 до 11/2017 Старши банков консултант в Райфайзенбанк (България) ЕАД

Опит в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти. Обучение на новопостъпили банкови консултанти.

Как да взема Жилищен кредит и да ми останат пари за ремонт?

  • Осигуряване на допълнително обезпечение
  • Доказване на извършените ремонти и довършителни работи чрез количествено стойностна сметка
  • Осигуряване на прецизна и обективна пазарна оценка на закупувания имот
  • Чрез комбинация с необезпечен кредит

За подробна консултация по темата се обърнете към Вашия кредитен консултант.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Управител

 

Диана Кондева

Диана Кондева

Заместник управител

 

Спаска Петкова

Спаска Петкова

Главен счетоводител

 

Силвия Танина

Силвия Танина

Заместник управител

 

Анета Димитрова

Анета Димитрова

Кредитен консултант

 

Велина Иванова

Велина Иванова

Кредитен консултант

 

Весела Георгиева

Весела Георгиева

Кредитен консултант

 

Диляна Николова

Диляна Николова

Юрисконсулт и кредитен консултант

 

Ангелина Николова

Ангелина Николова

Кредитен консултант

 

Евгения Маринова

Евгения Маринова

Кредитен консултант

 

Боян Боянов

Боян Боянов

Кредитен консултант