Партньори

Предлаганата от нас услуга, кредитно посредничество е възможна благодаряение на нашите партньори – Банковите институции в България.

В последните 25 години, банковият сектор се развива с изключително бързи темпове. Предложенията от банкови продукти и услуги непрекъснато нарастват. Търговските банки имат все по-гъвкави и адаптирани към своите клиенти палитри от продукти и услуги.

Ние като техен партньор, и в услуга на нашите клиенти, помагаме всеки клиент да намери своята банка, с най-подходящото за него предложение.

Ние сравняваме продуктите на нашите партньори. Безпристрастно търсим най-актуалните и изгодни банкови предложения, за да дадем възможност на Вас, нашите клиенти лесно и бързо да направите своя избор и да бъдете клиент на банката, която в най-голяма степен отговаря на Вашите очаквания и изисквания към банкови продукти, услуги и качествено обслужване.

Изказваме благодарност на нашите партньори и гарантираме на клиентите си коректно съвместно сътрудничество!