Здравни застраховки

Заяви консултация

Алианц Здраве Голд

Предимства

 • Бърз и лесен достъп до Вашето покритието с MyHealth app
 • Денонощни кол център услуги на шест езика, от всяка точка на света
 • Зона на покритие в цял свят, с изключение на САЩ
 • Персонална здравна карта
 • Автоматична процедура за подновяване

Покрити

 • Болнично и дневно лечение
 • Амбулаторно лечение
 • Спешни случаи и медицинска евакуация
 • Зъболечение
 • Грижи вкъщи
 • Репатриране

 

Алианц Best Doctors

Предимства

 • Второ медицинско мнение от водещи специалисти
 • Покритие на разходи за пътуване и настаняване на един придружител
 • Покриване на разходи за медикаменти свързани със заболяването и закупени на Територията на България
 • Възможност за индивидуално, семейно и групово застраховане.

Покритие

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък