Интервю с Албена Чалгънова

Съдействие за издаване на документи

Съдействие за издаване на документи

Здравейте! Казвам се Албена Чалгънова и съм специалист административни услуги към Creditchoice. Услугата, за която отговарям е „Съдействие за издаване на документи“ и днес ще Ви разкажа повече за нея и каква полза може да имате, ако се възползвате.

Какво представлява услугата „Съдействие за издаване на документи“

Ние от Creditchoice не сме институция, която може да издаде даден документ, ние можем единствено да съдействаме и да бъдем моста между държавните институции, документите, които са необходими да се набавят и клиента. За това и услугата се казва „съдействие за издаване на документи“. Това е нова услуга, която допълва работата по изготвяне, обработване и усвояване на кредит, най-вече за жилищен такъв.

Тъй като по-голямата част от портфейла на Creditchoice са точно тези кредити за закупуване на имоти, възникна необходимостта от такава услуга. За да може да се отпусне кредит с ипотека, всяка банка и нотариус изисква документи, които трябва да се набавят. Набавянето на тези документи отнема време и усилия, а понякога изисква и по-задълбочен анализ върху някой по-сложен казус.

Ние знаем колко време може да отнеме това на наш клиент, особено взимайки предвид че държавните институции са отворени само през работно време. За това искаме да улесним максимално своите клиенти и предлагаме новата услуга „Съдействие за издаване на документи“.

Какви документи може да издадем вместо Вас?

Можем да издадем всички основни документи, които се изискват за кредитиране вместо Вас. Разбира се, нужно ни е нотариално заверено пълномощно, за да го направим. Без пълномощно тази услуга не може да бъде извършена. Ние от Creditchoice можем да извадим вместо Вас:

 • скица на поземлен имот
 • скица на сграда
 • схема на самостоятелен обект в сграда
 • удостоверение за вещни тежести
 • удостоверение за режим на имуществени отношения
 • вадене на незаверени преписи от Архив
 • удостоверения за данъчна оценка
 • удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • удостоверение за наследници
 • удостоверение по чл. 87 ДОПК
 • изготвяне и заверка на пълномощно
 • други.

Понякога се налага да извадите удостоверение от архиви, което може да отнеме още повече време. Ние ще се погрижим и за това и ще Ви спестим максимално време и усилия. Преди да се стигне до сделка, всяка банка и нотариус си запазва правото да изисква под документи. Набавянето им може да се предложи като пакет, така че клиентът, който може дори да не е в България, няма да трябва да обикаля и събира документите. Предоставил пълномощно, той работи с кредитния си консултант и цялото това обикаляне по институции е спестено.

Ползи от новата услуга

Освен, че ще спестим много време и усилия, ние като специалисти в сферата знаем точно кои документи да извадим вместо Вас. Често клиентите не са напълно запознати какво се изисква от тях и затова се налага да се връщат до държавните институции поне още веднъж. Ние добре знаем какво трябва да получим и целият процес ще ни отнеме много по-малко време, ако ние се заемем с него.

Вече имаме клиенти, които се възползваха от тази услуга. Документите, които най-често вадим са кадастър, данъчна оценка и удостоверения от архив.

Ние от Creditchoice ще се радваме да Ви помогнем и да успеем да съкратим максимално усилията и времето, което ще отделите. Creditchoice е изключително коректна фирма, която ще Ви съдейства от кредита до покупката на самото жилище. Вие може да разчитате на професионализъм и коректно отношение.

Албена Чалгънова

 

Споделете