Кандидатстване за кредит по време на световна Ковид пандемия