Разлика между кредитен посредник и небанкова институция, отпускаща бързи кредити

Разлика между кредитен посредник и небанкова институция,

Разлика между кредитен посредник и небанкова институция,

Хората често бъркат фирмите кредитни посредници с тези за отпускане на бързи кредити. Кредитните посредници намират най-добрите предложения за кредити от банки и те нямат собствен продукт, т.е. не отпускат кредити. Небанковите финансови институции отпускат собствени кредити, които обичайно са на изключително висока цена, при занижени изисквания към клиентите. Услугата кредитно посредничество позволява на крайния клиент да потърси по-бързо решение за кредитиране първо сред банковите предложения, за да не се налага да плаща възможно най-високите лихви, каквито са тези за бързите кредити. Потребителските банкови кредити се отпускат на нива годишни лихви, които започват от около 4,5%, за сравнение бързите кредити може да достигнат над 100% годишна лихва. Разбира се има случаи, в които небанковото финансиране се налага, т.к. банките изискват кредитополучателят да няма закъснели или необслужвани кредити поне към датата на кандидатстване, докато при небанковите институции това е допустимо. В такива случаи временното ползване на средства от небанкова институция е оправдано, но във всички останали, когато имате изрядно крединто досие и доказани доходи, ползвайте кредитен посредник, който ще намери Вашия най-изгоден кредит от банка на значително по-ниска лихва!

Какво е фирма кредитен посредник

Кредитният посредник е фирма, чиято основна дейност е да посредничи между банковата институция, която отпуска кредити, и клиента, т.е. не е кредитор. Лицата, които извършват дейност като кредитен посредник, следва да бъдат вписани в публичен регистър по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Този Регистър на кредитните посредници се поддържа от Българската народна банка и регулярно се актуализира.  Законът изисква от кредитните посредници да имат нужните квалификация и опит, застраховка „Професионална отговорност“, дейността им подлежи на регулярен отчет и мониторинг.

Кредитният посредник е независим и предоставя безплатни услуги на клиентите си – физически или юридически лица. Най-често те са търсени като консултанти при финансиране с ипотечни и потребителски кредити. Регистрираните кредитни посредници имат ролята на ментори между банките и клиентите, а не отпускат самите кредити. С тяхна помощ клиентите, които имат нужда от кредит, пестят време и усилия. А банката, с която имат сключен договор, ще плати възнаграждението на посредника за това, че е консултирал кредитополучателя. Услугата на кредитния посредник е безплатна за крайния потребител!

Какво е фирма за бързи кредити

Фирмата за бързи кредити е небанкова институция, която отпуска кредити, т.е. е кредитор. БНБ поддържа публичен Регистър на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции. Важно е да се отбележи, че този регистър не включва банковия сектор. Фирмите за бързи кредити не са банки!

Компанията за бързи кредити предоставя заеми /собствен продукт/ на клиентите. Кредиторът отпуска кредити бързо и лесно, често малки суми, с малко изискуеми документи, на клиенти с влошена кредитна история, дори може да получите кредит онлайн само срещу лична карта. Но този лесен достъп до финансов ресурс има и своите негативи. Често клиенти се обръщат към тези институции без да са проверили преди това опцията за банково кредитиране, която е значително по-евтин вариант. А лихвите и таксите при просрочие на бързи кредит са високи. Има голям риск човек да бъде отбелязан като лош кредитополучател, а това води до лоши последици за в бъдеще.

Защо да изберете Creditchoice

Creditchoice е регистриран независим кредитен посредник, който ще Ви съдейства при кредитиране от банкова институция. Консултантите на фирмата ни са на Ваше разположение при избора на най-подходящия за Вас кредит. Те могат да Ви бъдат полезни с:

  • лична консултация с кредитополучателя и съобразяване с неговите нужди, желания и възможности
  • събиране на оферти от банките от името на клиента, тяхното анализиране и селектиране на най-подходящите според индивидуалните особености на кредитополучателя
  • помощ при подготовката на документите и кандидатстването за кредит
  • обслужване след получаването на кредит – например да получава информация за всички актуални тенденции на банковия пазар за кредитиране

Услугата за крайния клиент е напълно безплатна, а той има възможност да направи информиран и правилен избор!

Заяви среща с кредитен консултант

 

 

 

 

Споделете