Кредитиране на чужди граждани работещи в България_1200x630

Кредитиране на чужди граждани работещи в България_1200x630

Кредитирането на чужди граждани, работещи в България на пръв поглед изглежда сложно, но е напълно възможно за реализация, особено с помощта на професионален кредитен консултант. Разбира се, не всяка банка може да предложи тази услуга, а банките, които реално го правят имат съответните изисквания. Ние от Creditchoice ще Ви разкажем повече за процеса и детайлите около него.

Условия за получаване на кредит

Както вече споменахме, не всяка банка ще предложи възможност за ипотечен кредит на чужд гражданин. Въпреки това може да откриете институции, които ще отпуснат нужната сума за чужденец, работещ в България. Тъй като банката поема по-висок риск, тя налага и известни ограничения за които ще Ви разкажем днес.

За да се възползвате от ипотечен кредит за чужденци, то вие трябва да:

  • Сте чуждестранен, или български гражданин, който няма постоянно местоживеене в България
  • Да работите на трудов договор за минимум година
  • Да имате добра кредитна история

Освен ипотечен кредит с цел закупуване на недвижим имот, то някои банкови институции може да дадат възможност за рефинансиране на аналогични целеви кредити. С други думи – ако вече имате кредит, който не е изгоден за Вас, може да го рефинансирате на по-изгодна за Вас оферта.

Максимален размер на финансиране

Максималният размер на финансиране за чужд гражданин, работещ в България често достига до максимум 70% от пазарната оценка на имота, но не изключваме възможност и за по-висок процент финансиране. Както предполагаме знаете, тази оценка се дава от независим експерт оценител. За да получите тази оценка, то Вие трябва да заплатите такса, чиято цена може да бъде между 150-250 лв. и може да отнеме до 3 дни. Важно е да знаете, че условията могат да се договарят с банките, като те могат да направят допълнителни отстъпки относно ценовите параметри на кредита.

Лихвени условия и срок за кредита

Лихвените условия за кредитиране на чужденец варират за всяка банка. Те се формират от референтен лихвен процент + фиксирана надбавка. Вие може да изберете погасителния план, като той може да бъде на намаляващи месечни вноски, или не. Обикновено депозит се изплаща на няколко месеца, като броят вноски е фиксиран с банката.

Срокът за кредитиране има известни рестрикции за чужденците. Някои банки предлагат срок от 25 години, но това е рядкост и най-често ще срещнете максимален срок 15 години.

Както вече знаете, тегленето на кредит от чужд гражданин, работещ в България може да бъде свързано с доста административно-бюрократични процедури. Ако сте изправени пред тази задача, ние от Creditchoice можем да Ви помогнем! Ипотечният кредит за чужденци е специален продукт, за който трябва да сте много добре запознати преди да предприемете действия.

Ние от Creditchoice с удоволствие ще Ви помогнем и ще Ви подкрепим във всяка стъпка – от договаряне с банката за възможно най-добри условия до документация. Екипът на Creditchoice обръща внимание на всички особености и дребни детайли, вниква в дълбочина в „дребния шрифт“ и работи изцяло в полза на клиента, независимо дали е български гражданин или не. Нашите кредитни консултанти са на линия и може да уговорите лична консултация тук:

Как да вземем най-изгодния кредит бързо и лесно?

Споделете