Потребителски кредити

Заяви потребителски кредит

Потребителският може да бъде предоставен за текущи лични, семейни или домакински нужди (образование, почивка, лечение, ремонт, закупуване на автомобил, битова техника и др.). Потребителските кредити могат да бъдат необезпечени или обезпечени – с превод на работна заплата, с поръчител (съдлъжник) или със залог на парични средства. Необезпечените кредити се одобряват въз основа на кредитната история на клиента и след оценка на неговите финансови възможности за погасяване на кредита. 

Характеристики

 

Срок

Обикновено потребителските кредити са с минимален срок 1 г. и максимален срок до 10 – 12 г.

Минимален размер

Според предложенията на различните банки, обикновено не по-малко от 1 000 лева.

Максимален размер

Според предложенията на различните банки, обикновено до 40 000 лева, при определени изисквания и до 75 000 лева.

Вид лихвен процент

  • Фиксиран за различни периоди, според предложенията на различните банки – 6 месеца, 1 година – до целия период на кредита
  • Променлив – формира се от различни пазарни лихвени лихвен индекс, но най-често 3 или 6 месечен SOFIBOR/EURIBOR плюс надбавка по предложение на банката

 

Лихвени условия

Ценовите параметри са съобразени спрямо:

  • Размера и срока на кредита
  • Осигурителния доход на клиента
  • Наличие на превод на работна заплата или месечна погасителна вноска в съответната банка
  • Наличие на допълнителни продукти, които клиентът ще ползва към кредита

 

Обезпечение

Без обезпечение, но по преценка на банката би могло да се изиска такова – най-често съдлъжник или поръчител.

Подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента.

Такси и комисиони

Основните са:

  • Такса за обработка на искането за кредит – различни при различните банки
  • Месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка за обслужване на кредита (може да е включена в пакет с други продукти)
  • Застрахователна премия

 

Застраховки

Застраховките при потребителските кредити не са задължителни, но осигуряват по-добри лихвени нива. Ползването на застраховки е препоръчително, тъй като при настъпване на неблагоприятни събития, дългът временно или изцяло ще се погасява от застрахователя.

Застрахователните покрития са различни, според предложенията на банката.

Ние ще ви помогнем да сравните лихвите, таксите и крайното оскъпяване (Годишния процент на разходите – ГПР). Ще анализираме заедно възможностите за най-добро ценово предложение и ще улесним процеса на кандидатстване за Вашия кредит. Ще Ви помогнем при попълването на искането за кредит и ще го внесем в удобен за Вас офис на избраната банка. При желание и необходимост ще присъстваме на подписване на договора за кредит.

Информираният клиентски избор е нашата мисия.

ЗА НАС РАБОТАТА, ЗА ВАС ПОЛЗИТЕ.