За събитието

На 6 юни 2024 година в Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема “Необходимо законодателство за посредническите услуги при сделките с недвижими имоти”, организирана от Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) с подкрепата на Съвета на браншовите организации към Българска търговско-промишлена палата (БТПП). На събитието присъстваха представители на различни обществени институции и браншови организации, свързани със сферата на недвижимите имоти: Национално сдружение Недвижими имоти, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на независимите оценители, Камарата на архитектите, Националната асоциация на строителните предприемачи, Нотариалната камара, Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост, Националния съюз на юрисконсултите, агенции за недвижими имоти, медии и други.

Програмата включваше два панела, по време на които бяха дискутирани въпроси, свързани с регулацията на бранша:

  • необходимост от минимални изисквания за опит и образователен ценз на брокерите на недвижими имоти;
  • създаване на регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти;
  • създаване на браншова камара на посредниците при сделки с недвижими имоти;
  • възлагане с писмен договор;
  • въвеждане на застраховка „Професионална отговорност“;
  • правила за ограничаване на некоректните практики в сектора и подвеждащата реклама.

Представителите на организациите, които присъстваха на кръглата маса на Национално сдружение Недвижими имоти, се обединиха около необходимостта от регулация на посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, която ще спомогне работата на останалите професии, свързани с покупко-продажбата на недвижима собственост и ще защити интересите на клиентите на услугите.

Благодарствено писмо кръгла маса Национално сдружение Недвижими имоти

Благодарствено писмо кръгла маса НСНИ

Участие и позиция на АКПБ

Г-жа Мария Петкова, управител на Creditchoice и председател на Асоциацията на кредитните посредници в България, заедно с останалите членове на управителния съвет на сдружението участваха в дискусията. Г-жа Петкова, заяви, че организацията подкрепя това да има закон за този бранш. Тя посочи, че законът сам по себе си няма да регулира веднага този пазар, но изтъкна, че създаването на регистър, чрез който да е ясно кой стои зад предлаганата услуга, въвеждането на минимални изисквания за качество на това как се предлага услугата, са важни за пазара.

Асоциацията на кредитните посредници в България подкрепя усилията на колегите от бранша, които повече от 13 години работят по темата за регулация чрез приемането на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Такъв проектозакон, разработен от членове на сдружение НСНИ, е внесен в Народното събрание през 2023 г., но не е бил разгледан. Очаква се след избора на следващото Народно събрание това да бъде вече факт.

Мария Петкова

 

 

Споделете