На бляскава гала вечер в Галерия „Сан Стефано“ се състоя годишният коктейл на Асоциацията на кредитните посредници в България. На нея присъстваха членовете на Асоциацията, отбрани гости, както и медии. Целта на срещата беше да се представи годишният отчет на дейността на организацията, както и неформална среща на всички членове.

Сред официалните гости имаше редица представители на водещи банки у нас, сред които Банка ДСК, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен Банк, Токуда Банк, БНП Париба Лични Финанси, Централна Кооперативна Банка, Българо-американска кредитна банка, Алианц Банк, Д Банк и представители на Асоциация на банките в България.

Вечерта бе открита от председателя на АКПБ г-н Деян Василев и заместник-председателя на АКПБ г-жа Мария Петкова. Те изразиха радостта си, че Асоциацията се развива и разраства, и пожелаха на всички гости да се събират всяка година и да стават все повече. Във встъпителното си слово г-жа Петкова напомни и за част от мисиите на Асоциацията:

 • Да защитава интересите на членовете и на клиентите, ползващи услугите на кредитни посредници
 • Да налага принципи и най-високи стандарти на работа на кредитните посредници
 • Да промотира услугите на кредитните посредници и ползите за клиентите
 • Да създава партньорства с други организации от бранша

След това Мария Петкова презентира и Етичния кодекс, който беше приет през изминалата година. Сред някои от точките можем да откроим:

 • Да се спазва стриктно Закона за защита на конкуренцията
 • Да се действа почтено, открито и добросъвестно, както в отношенията помежду им, така и сред клиенти и кредитори
 • Да не се участва в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията и да навреди на Асоциацията и на нейните членове
 • Да не се използва невярна или заблуждаваща реклама
 • Да не се вербуват клиенти на други кредитни посредници
 • Да не се вербуват служители от фирмите на други членове на Асоциацията
 • Да се осигурява пълна, достоверна и достъпна информация на всеки един клиент

След кратката, но важна презентация за Етичния кодекс, беше ред на всичките 22 фирми членовe да представят накратко дейността си и да изразят задоволство, че са част от Асоциацията. г-жа Мария Петкова предтави Creditchoice, сподели целта и мисията на компанията и разказа повече за начина им на работа с клиенти. Диана Кондева – заместник управител и кредитен консултант на Creditchoice също присъстваше на събитието.

За финал председателят на АКПБ Деян Василев представи отличните резултати, които Асоциацията е отчела през изминалата година.

“Обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацита, нараснаха с 87.8 %, на 621 млн лв, спрямо 330 млн лв за 2020. За потребителските кредити беше постигнат ръст от 51.9 % на 101 млн лв за 2021 г., спрямо 66.5 млн лв за 2020 г.”

Друга важна информация, която г-н Василев сподели е, че новоразрешените потребителски кредити през 2021 г. са били 6 498.9 млн. лв. За 2020 г. тези нови потребителски кредити са били 5 083.6 млн. лв. Изводът е, че има ръст за пазара на потребителски кредити от 27.84%.

В заключение може да се отчете и че фирмите членки на АКПБ са посредничили за 11.29% от новите жилищни кредити в банковата система през 2021 г. Ръстът вътре в асоциацията за 2021 г. спрямо предходната година е 88% и изпреварва повече от двойно пазарния ръст.

И след тези мотивиращи статистки за Асоциацията, и пожелания за попътен вятър и една още по-успешна 2022-ра година събитието премина в неформални, но ползотворни партньорски, бизнес и приятелски разговори.

Мария Петкова

Заяви среща с кредитен консултант

 

Споделете