На 24 януари се състоя официалното представяне на Creditchoice Ltd. На събитието присъстваха представители на банки, колеги кредитни посредници и хора, подкрепили създаването на фирмата.

Creditchoice Ltd. е регистриран кредитен посредник съгласно Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) в съответствие с изискванията на българското законодателство и в изпълнение на Директива 2014/07 на Европейския парламент. Фирмата започва дейността си от края на миналата година. Компанията е специализирана в кредитни консултации, които обхващат всички кредитни продукти за физически и юридически лица (малки и средни предприятия) – потребителски, ипотечни и фирмени кредити. Creditchoice Ltd. не предлага собствен продукт. Компанията свързва своите партньори – банките и клиентите, като предоставя избор на клиента между сравнени от нея  банкови предложения за кредитиране. Услугата е напълно безплатна, независима и в интерес на клиента. Екипът на Creditchoice Ltd. е изграден от дългогодишни банкови служители, специализирани в консултациите за ипотечни и потребителски кредити. Кредитните консултанти са обслужили стотици клиенти. Екипът се състои от:

  • Мария ПетковаУправител на фирмата с повече от 12 години опит в продажби на банкови продукти и услуги, и управление на хора. Работила на различни позиции – Мобилен банков консултант, Главен банков консултант, Мениджър продажби в отдел Агентска мрежа, Завеждащ сектор в отдел Продажби – Клонова мрежа и Началник отдел Агентска мрежа.
  • Диана КондеваЗаместник- управител с повече от 9 години опит в работа с клиенти, като консултира и продава банкови продукти и услуги; Ръководител на екип от консултанти, които обучава и развива техните продажбени умения.
  • Спаска ПетковаГлавен счетоводител, който придобива финансово-счетоводен опит в редица големи компании. В момента води финансово – счетоводната дейност на десет юридически лица, включително на Creditchoice Ltd.
  • Силвия Танина – Кредитен консултант с над 9 години стаж в банковата сфера и опит в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти.
  • Анета ДимитроваКредитен консултант с над 6 години опит в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти.
  • Надежда Маджарова – Кредитен консултант и офис организатор с опит над една година в предлагането на банкови продукти и услуги, обслужване и консултиране на клиенти.

В този състав в началото на годината беше осветен офиса на Creditchoice Ltd., който се намира на комуникативно място в центъра на София в административната сграда на НДК. Кратък клип от освещаването беше представен пред нашите гости на 24-ти януари.

Официалното представяне на фирмата уважиха с присъствието си представители на повече от 15 банки – настоящи и бъдещи партньори, като засвидетелстваха отново доверието и подкрепата си на екипа на Creditchoice Ltd.

Споделете