Предварително одобрение

Защо е важно предварителното одобрение, когато търсите финансиране?

Предварителното одобрение за кредитиране е важно, както при потребителските кредити, така и при ипотечните кредити. Особено важно и полезно е във втория случай.

Потребителски кредити

Всяка банка има собствена рискова политика, съответно изисквания към профила на потенциалните кредитоискатели. В зависимост от изискванията и от това до каква степен клиентът отговаря на тях се определят параметрите по искания кредит – размер, срок, с или без някакъв вид обезпечение като превод на работна заплата, изискване на съдлъжник или поръчител.

Едно от основните изисквания, според които банката кредитор преценява дали да отпусне желания кредит, е това дали кредитоискателят е редовен платец по вече изплатени или по съществуващи кредитни задължения. Под кредитни задължения се разбират всякакви видове кредити от банкови и небанкови финансови институции, кредитни карти, лизинги, стоки на изплащане, овърдрафти и т. н.

Преди да бъдат внесени документи за кредит в офис на банка, въз основа на предоставената от Вас обективна информация, вашият кредитен консултант ще ви даде максимално близко предположение за това дали и при какви параметри ще бъдете одобрени за желания от Вас кредит.

Тази предварителна преценка ще ви спести евентуално забавяне или отлагане на кандидатстването за кредит в бъдеще, поради допълнителни изисквания на банката или отказ.

Ипотечни кредити

Предварителното одобрение за ипотечни кредити е още по-важна стъпка, която съветваме всеки клиент да предприеме.

При кандидатстване за ипотечен кредит не е задължително условие да имате вече избран имот, за да поискате предварително одобрение.

Възможно е да предоставите Вашите данни за клиентски профил, с които да се провери кредитоспособността Ви. След обследване на доходите и задълженията банката кредитор одобрява потенциалния клиент за съответния размер на кредит. Обикновено одобрението е валидно в рамките на шест месеца.

През този срок клиентът може да търси желания от него имот. В случай, че се стигне до подписване на предварителен договор за покупко-продажба, Вие като клиент ще имате спокойствието, че сте с подсигурено финансиране.

При подписване на предварителен договор обикновено се заплаща капаро на продавача (обичайно 10%), което бихте могли да загубите, ако се забави одобрението за кредит или такъв не Ви бъде отпуснат. Предварителното одобрение Ви дава сигурност, че това няма да се случи.

Имотът, който ще бъде обект на обезпечение за бъдещия кредит, също трябва да бъде одобрен от банката. От вида на имота, неговата възраст, местонахождение и други фактори зависи процентът на финансиране.

Не малко банки предлагат услугата “Предварително одобрение”. С наше съдействие бързо и лесно можете да се възползвате от това предимство.

Само за клиентите на Creditchoice предварителното одобрение ще бъде без такса във всяка една банка.