Пощенска банка купува „Пиреос“ и ще стане третата по големина в България

Пощенска банка купува "Пиреос"

Пощенска банка купува „Пиреос“

Eurobank Ergasias S.A. („Юробанк“) обяви, че е приключила сделката, в който дъщерната й „Юробанк България“ („Пощенска банка“) е придобила банка „Пиреос България“, дъщерна на Piraeus Bank S.A. („Пиреос банк“).

В съобщението на банката – купувач че казва, че сделката ще затвърди позицията на Пощенска банка на българския банков пазар, като по този начин банката ще има очакван пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл.

Очаква се сделката да бъде окончателно приключена през първото тримесечие на 2019 г. след като се произнесат регулаторните и надзорните органи.

Към септември 2018 г. активите на „Пиреос България“ възлизат на 1.7 млрд. евро, кредитен портфейл от 820 милиона евро и депозити в размер на 1.3 млрд. евро. Банката развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

След приключването на сделката Пощенска банка ще има активи на обща стойност над 5 милиарда, капитал от над 600 милиона евро и приходи преди провизии и нетна печалба в размер съответно на над 150 и над 70 милиона евро. Отделно от това, банката ще запази солидните си коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност.

Стойността на акциите е 75 млн. евро, като след приключването на сделката отражението върху капитала от първи ред на „Юробанк“ ще бъде минимално в размер на 14 базисни точки, а след реализирането на очакваните синергии сделката се очаква да има положителен ефект върху капитала.

„Доволни сме от постигнатото споразумение с „Пиреос банк“ за придобиването на „Пиреос банк България“ от Пощенска банка, нашето дъщерно дружество в България. „Придобиването следва стратегията на „Юробанк“ да се фокусира в разрастването на международните си пазари, които счита за важни, какъвто е българският. След придобиването „Юробанк България“ ще бъде третата по големина банка в страната. Нашата цел е да обслужваме още по-добре нашите клиенти, да подкрепяме българската икономика, както и гръцкия бизнес в нашата съседна държава“, коментира Ставрос Йоану, заместник главен изпълнителен директор на „Юробанк“.

Източник: dnevnik.bg

Какво Ви предлага Creditchoice Ltd.

Безплатна кредитна консултация, която включва анализ и оценка на възможностите за получаване на кредит, предоставяне на информация за възможен размер на кредита и възможен размер на лихвен процент, при съществуващ кредит – възможност за сравняване на условията и действия към рефинансиране, ако настоящите условия са по-изгодни от предишните. На сайта на Creditchoice Ltd. има възможност и сами да направите сметките през кредитният ни калкулатор и при необходимост де си обърнете към кредитните ни консултанти за съдействие. Нека за Вас останат ползите, а за нас работата!

Споделете