СОФИБОР ще престане да съществува

Прераждането на СОФИБОРОт 1 юли 2018-а лихвеният индекс СОФИБОР ще престане да съществува в сегашния си вид. Това не би трябвало да е новина, защото  още през март 2017-а Централната банка на България пусна  прессъобщение: „УС на БНБ прие, считано от 1 юли 2018 г., да преустанови изпълнението на дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на справочните индекси „СОФИБИД“ и „СОФИБОР“. Решението се взема във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове (Регламента). Съгласно Регламента, след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Посочената дата на прекратяване изчисляването на индексите СОФИБИД и СОФИБОР е съобразена с чл.чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква държавите  членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 година“.

Именно в изпълнение на този последен ангажимент – свързан с договорите за потребителските и ипотечните кредити, Народното събрание внесе промени в Закона за потребителския кредит и в Закона за жилищните кредити за потребители.

Шест от седемте най-големи български банки използват при формирането на лихвените си проценти по кредитите за населението индекса СОФИБОР. А тези банки контролират над 85% от всички предоставени до момента потребителски и жилищни заеми. Мястото на СОФИБОР трябва да бъде заето от нов лихвен индекс. Във всеки случай гражданите, взели потребителски и/или жилищен кредит, ще са особено заинтересовани смяната на лихвения индекс в договорите им за кредит да не води  до оскъпяване на обслужването им – например до по-високи погасителни вноски.

Как обаче се стигна до елиминирането  на СОФИБОР и какъв е този Регламент 1011 от 2016-а на ЕС.

Става дума за регламент, чиито разпоредби се прилагат директно във всички държави от ЕС, без да се изисква  всяка една от тях да приема специални закони, както става с  директивите на ЕС. Въпросният регламент е приет на 8 юни 2016-а. Регламентът създава правила и изисквания, чиято цел е, ако не да премахне,  поне силно да ограничи опасността от пазарни манипулации на лихвите. Според правилата на регламента, след приемането му лихвените индекси трябва да се формират чрез  ясна методика, базирана на ясни и прозрачни пазарни данни. Те ще трябва да се определят от специални администратори, които да са  лицензирани от съответните органи в дадената  държава. У нас този орган е  БНБ. В случая е важно да се подчертае, че сегашната методика на СОФИБОР не отговаря на правилата на Регламент 1011. Още повече  БНБ обяви, че се  оттегля от администрирането му. При тази ситуация банките у нас трябва да намерят нов администратор на индекса, той на свой ред  да получи необходимия лиценз и да предложи методика за определянето му, отговаряща на изискванията на Регламент 1011 на ЕС. Срокът за намирането на такъв администратор е 1 юли 2018-а. Това  би трябвало  да означава, че появата му  ще доведе до формирането на нов лихвен индекс СОФИБОР.

Що се отнася до методиката  – по правилата на Регламента, тя трябва да бъде изготвена и одобрена от съответния  надзорен орган, който е лицензирал администратора,  и да го направи до края на 2019-а. Което пак ще доведе до възникването  – за втори път, на нов СОФОИБОР или както ще се казва въпросният левов лихвен индекс.

По инфорамиця на в.  „БАНКЕРЪ“ банките у нас вече са се договорили с агенцията „Ройтерс Томпсън“ да стане  администратор на новия СОФИБОР.  Въпросната агенция даже вече  била направила постъпки за лицензиране пред британския финансов надзор. До средата на 2018-а Великобритания все още ще е член на ЕС и по линия на паспортизацията,  „Ройтерс Томпсън“ ще може да ползва лиценза си за прилагане на СОФИБОР у нас. Какво обаче ще стане след излизането на Великобритания от ЕС? За българските потребители по-съществен е друг въпрос:  пред кого  ще могат да се оплакват, ако заподозрат или установят, че чрез  СОФИБОР, на основата на който се  изчисляват  лихвите по кредитните им договори, се извършват някакви манипулации.  Тези въпроси ще чакат своите отговори.

Мисията на Creditchoice e безпристрастно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които клиентът да направи най-добрия избор за нуждите си. Компанията е специализирана в кредитни консултации, които обхващат всички кредитни продукти за физически и юридически лица (малки и средни предприятия) – потребителски, ипотечни и фирмени кредити. Creditchoice не предлага собствен продукт, а свързва своите партньори – банките и клиентите, като предоставя избор на клиента между различни предложения за кредитиране. Услугата е напълно безплатна, независима и в интерес на клиента.

Споделете