Регистриран кредитен посредник

Регистриран кредитен посредник

Ако се чудите как да проверите надеждността на определен кредитен посредник, най-сигурния начин е да видите дали е регистриран в регистъра на Българска народна банка.

Дейността на кредитните посредници в България се регулира от Българската народна банка. Лицата, които извършват дейност на кредитен посредник следва да бъдат вписани в регистър по чл. 51 от закона за кредитните посредници на недвижими имоти на потребители.

Съгласно допълнителните разпоредби към този закон „кредитен посредник“ е лице, което не действа като кредитор, а свързва потребител с кредитор и извършва една или повече от следните дейности:

  • По смисъла на чл. 1 ал. 2 от ЗКНИП предоставя на потребителя договори за кредит
  • Съдейства на потребителя като извършва подготвителни и преддоговорни дейности

Изискванията за регистрация на кредитен посредник в регистъра на БНБ са сериозни. Наборът от документи е голям, включително и едно от изискванията е за придобити знания, компетенции и репутация на лицата, представляващи регистрирания кредитен посредник.

Регистрираните кредитни посредници подават и периодично отчетна информация към БНБ два пъти в годината, съответно на 30.06 и на 31.12.

Регистърът е публичен и в него можете да проверите надеждността на кредитните посредници, и лицата, които го управляват и представляват, кредитните институции, с които работи.

В регистъра можете да видите и информация за заличените кредитни посредници, както и правното основание за заличаването.

Creditchoice e регистриран кредитен посредник от 2017 г. Управителят на компанията Мария Петкова, зам. управителите, старши консултантите и всички консултанти са експерти с компетенции, придобити от дългогодишен опит в банкови и финансови институции. Входираните кредити от Creditchoice oт създаването на компанията през 2017 г. до сега са в размер на почти 125 млн. лв., a броят реализирани кредити наближава 2000.

Услугата кредитно посредничество е изключително полезна и необходима в днешното интензивно и натоварено време. Тя спестява време и средства и предотвратява допускането на грешки, които могат да ни струват скъпо. Доверявайте се обаче само на наложени и регистрирани към БНБ кредитни посредници! Информацията за това е достъпна.

Споделете