Рефинансиране на кредити

Рефинансиране на кредити

Рефинансиране на кредити

Добрият съвет гласи, че кредит се тегли не когато лихвите са ниски, а когато има нужда от него и може да бъде изплащан безпроблемно. Въпреки това има моменти, които са удачни и носят известни ползи. Такъв е случаят с рефинансиране на кредити чрез обединение на съществуващи два или три заема в един нов.

В момента например има много активни потребителски кредити, отпуснати при висока лихва от времето на финансовия бум и последвалата финансова криза, лизинг на автомобил, кредитна карта. Отпуснатите преди няколко години заеми са с условия, които не са конкурентни на действащите в момента. Пазарната конюнктура сега предлага видимо по-изгодни лихвени нива. При тези условия може да се помисли за „пролетно разчистване“ на няколко съществуващи задължения чрез рефинансиране с един нов кредит.

Обичайно заемите за обединение са потребителски. Това не означава, че не би могъл да се рефинансира и ипотечен кредит, стига да е изминала една година, откакто е изтеглен, и да се пресметне, че е по-изгодно. За жилищни кредити, които са на високи лихви и са изтеглени преди години е изгоден и вариантът да се преобразуват в потребителски кредити. Така се спестяват разходите за периодична ипотека и има възможност за намаляване на срока за изплащане. Тук важно е какъв е остатъкът по жилищния кредит.

Първият плюс при погасяване на няколко съществуващи заема чрез нов обединен е по-ниска цена и по-малко ангажименти с плащането на една вноска на едно място. Основно предимство е възможността клиентите да намалят месечните си плащания по задължения. По този начин те облекчават месечния си бюджет и разполагат с повече средства. Освен финансовите ползи клиентите печелят време и удобството от плащането само на една вноска.

Рефинансирането решава и един друг проблем – покриването на задълженията по кредитни карти. В периода на бум банките отпускаха по няколко пластики на своите клиенти, а те от своя страна често използваха голяма част от средствата по тях. И тъй като единственият ангажимент по тях е минималната месечна вноска при фактически заем без срок, често погасяването им изглежда непосилно или отложено за неопределено бъдеще. С рефинансирането реално лимитите им се запълват. Важна полза е, че с рефинансирането отпадат и няколко позиции в кредитния регистър, тоест рейтингът на потребителя се вдига.

Финансови анализатори препоръчват рефинансирането на хората, които ползват три и повече кредитни продукти в различни финансови институции. По този начин се спестяват и таксите по различните кредитни продукти, свързани с обслужването им, които се плащат текущо. Заплащат се такси само за един заем.

Дори когато се ползва само един кредит, рефинансирането също може да е изгодно, ако се намери продукт, чиято цена е по-ниска от тази по съществуващия.

Време за рефинансиране

Повече информация: Лихвите са на едни от най-ниските си нива, което е предпоставка за обединяване и покриване на стари задължения („Капитал“)

Ако желаете да разберете дали е изгодно да рефинансирате кредитите си, може да се доверите на Creditchoice Ltd. Компетентните кредитни консултанти ще ви съдействат, ще пресметнат вместо вас и ще ви предоставят няколко предложения, от които вие ще може да избирате. Разбира се стига да е изгодно това за вас.  Ще получите професионална консултация и това няма да ви струва нищо. Дори ще спестите време от това сами да обиколите всички банки за събиране на предложения. Това е наша работа – оставете работата на нас, а за вас нека останат само ползите!

Споделете