Съдействие за издаване на документи

Искате да купите или да продадете имот, да рефинансирате кредит, да ипотекирате собствен имот и не само, но трябва да набавите куп документи, оставете бюрокрацията на нас!

Ние ще Ви съдействаме да извадим вместо Вас:
• скица на поземлен имот
• скица на сграда
• схема на самостоятелен обект в сграда
• удостоверение за вещни тежести
• удостоверение за режим на имуществени отношения
• вадене на незаверени преписи от Архив
• удостоверения за данъчна оценка
• удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
• удостоверение за наследници
• удостоверение по чл. 87 ДОПК
• изготвяне на пълномощно
• други

Предлагаме Ви възможност за бърза и обикновена поръчка. Ние ще се свържем с необходимите институции и ще спестим Вашето време и пари!

Свържете се Албена Чалгънова – нашия Специалист административни услуги, на телефон 0886 391 774, за да Ви разкаже за процеса. Цените на услугата са публикувани в Тарифата ни, която може да откриете тук: Тарифа Creditchoice

Таксите се заплащат по сметка на КУПИ ОТ СТРОИТЕЛ БГ ЕООД – IBAN: BG27STSA93000028718685, Банка ДСК.

Заплащате само и единствено услуга по издаване на документи!