С оглед последните събития и необходимостта от взимане на спешни мерки с цел редуциране на негативните последствия от разпространението на Коронавируса, ние от Creditchoice бихме искали да Ви информираме, че няма да спираме да работим за Вас, нашите клиенти, спазвайки всички стандартни препоръки на компетентните органи, при засилени мерки за сигурност и поддържане на висока лична хигиена! Работим home office!

Призовани сме да се изолираме и да стесним до минимум социалните си контакти. Въпреки това, обаче, всички ние се стремим да продължим да поддържаме сравнително нормален начин на живот, като следваме дългосрочните си планове и работим усърдно за тяхното изпълнение. В някои случаи, обаче, настоящите обстоятелства налагат да търсим алтернативни начини за тяхното осъществяване.

Ето защо, сега, повече от всякога, за Вас се открояват предимствата на предлаганата от нас услуга:

свеждаме до минимум необходимостта Вие да посещавате места, където можете да се натъкнете на голямо струпване на хора!

– готови сме да се срещнем с Вас където и когато Ви е удобно!

Ако предпочитате, срещите ни биха могли да се провеждат на открито или на друго подходящо според Вас място, при спазване на изискванията за необходимо отстояние между общуващите и носене на предпазни маски.

съдействаме Ви в избора на най-подходящи условия за кредит (жилищен или потребителски), като правим проучване и събираме оферти от банките дистанционно, вместо Вас!

По този начин избягвате излишните социални контакти, като освен това спестявате време и лични усилия.

като регистриран кредитен посредник имаме право да водим от Ваше име цялата кореспонденция с избраната от Вас банка!

Достатъчно е да се свържете веднъж с наш консултант, който да удостовери самоличността Ви и да предоставите писмено съгласие за ползване на лични данни или да направите онлайн заявка през нашия сайт. Оттук нататък кореспонденцията може да се провежда по телефон, имейл, поща или друг подходящ за Вас начин. Наша работа е да комуникираме с банката и да Ви съдействаме в набавянето на необходимите документи. В тази връзка:

– при наличие на желание от Ваша страна и предоставяне на изрично нотариално заверено пълномощно, ние бихме могли да извадим вместо Вас всички необходими документи, касаещи сключването на сделката за банков кредит, както и да предоставим юридическо становище при необходимост!

цялата комуникация може да проведете само с един човек – Вашият кредитен консултант!

*При теглене на жилищен кредит е наложително да бъдат проведени само две срещи: една – с банковия служител при подписване на договора за кредит и една – с нотариуса – при изповядване на сделката.

*При теглене на потребителски кредит партньорските ни отношения с банките позволяват това да бъде осъществено онлайн или само с посещение офис на банката, при което да подпишете вашия договор за кредит.

Споделете