Годишен коктейл 2024 на Асоциация на кредитните посредници в България

 

За събитието

На 29 февруари 2024 г. се състоя традиционният Годишен коктейл на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ в зала Триадица на елегантния Гранд Хотел София. На събитието присъстваха членове на организацията и представители на водещи банкови институции, сред които УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Юробанк България, Алианц Банк, Централна кооперативна банка, Токуда Банк, Първа инвестиционна банка, Българо-американска кредитна банка и ПБ Лични Финанси.

Програмата включваше представяне на резултатите за 2023 г. и тенденциите за 2024 г., новите членове на сдружението, благотворителни каузи и коктейл. Вечерта откри председателят на АКПБ г-жа Мария Петкова, заместник-председателят г-н Деян Василев, г-жа Екатерина Мишева, г-н Антон Андонов и г-н Димитър Пенков – членове на Управителния съвет. Те споделиха, че и през 2023 г. кредитното посредничество в България продължава да бележи изключителен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. Управителният съвет презентира пред гостите годишните резултати за изминалата година и отбеляза акцентите в данните.

Мисия и цели на Асоциацията за 2024 година

Г-жа Мария Петкова, председател на АКПБ и управител на Кредит Чойс ЕООД, сподели какви са мисията и целите Асоциацията

  • Високо качество на услугата на кредитните посредници за клиентите, гарантирано от официална статистика, атестация на кредитните консултанти и дигитализация на процесите.
  • Насърчаване на лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници, където участват банковите институции, външни партньори и регулатори.
  • Задълбочаване на партньорските взаимоотношения с банковите и други институции като БНБ, АББ, НСНИ и EFPA.

Тя отбелязва, че в официално писмо БНБ са уверили Асоциацията, че обемите на регистрираните кредитни посредници ще бъдат включени в регулярна статистика на регулаторния орган.

През септември 2023 г. по време на редовно Общо събрание Асоциацията на кредитните посредници прие нов Етичен кодекс и нов Устав, както и реши да бъде увеличен броят на членовете на Управителния съвет от 3 на 5. Новите членове на управителния орган са г-н Антон Андонов – представител на “КРЕДИТЕРА България“ АД и г-н Димитър Пенков – представител на “Революшън Кредит Консулт” ЕООД.

Членове на Асоциацията

Г-жа Екатерина Мишева, член на УС, представи членовете на Асоциацията и новите кредитни посредници, които са се присъединили през 2023 г. Тя изказа благодарност и към банките-партньори.

Годишни резултати на Асоциацията за 2023 година

Презентационната част на Годишен коктейл 2024 продължи с основните акценти от резултатите за 2023 г., представени от г-жа Петкова и г-н Василев. Новите членове на Управителния съвет на АКПБ също взеха участие в презентацията. Г-н Пенков сподели защо е важна атестацията на кредитните консултанти за високото качество на услугата за клиентите. Г-н Андонов представи допълнителна статистика за ипотечния пазар в България и в Европа.

По данни на Българска народна банка за целия пазар за 2023 г., общите обеми нови жилищни кредити са били 6.39 млрд. лв., а за 2022 г. – 5.38 млрд. лв., което представлява годишен ръст от 18.77%. Важно е да се отбележи, че в тези обеми не се включват предоговаряния и вътрешни рефинансирания, които възлизат на 1,38 млрд. лв.

От този общ пазар обемите ипотечни кредити, осъществени с помощта на членовете на Асоциацията, нараснаха с 40% до 1.151 млрд. лв. за 2023 г., спрямо 825 млн. лв. за 2022 г. През 2021 г. обемите на ипотечните кредити са били 621 млн. лв.

Годишният ръст на потребителските кредити за 2023 г., реализирани с помощта на членовете на Асоциацията, е 47%. В АКПБ са отчетени 229 млн. лв. за 2023 г. спрямо 156 млн. лв. за предходната година.

По неофициални данни за 2023 г., общият обем на всички регистрирани необвързани кредитни посредници на пазара (включително обемите на фирмите, които все още не са членове на АКПБ) е 2.12 млрд. лв. Годишният ръст спрямо 2022 г. се равнява на 28.48%. Следователно ръстът на пазара на ипотечни кредити при регистрираните необвързани кредитни посредници е по-голям от ръста на общия пазар – 18.77%.

Пазарният дял на регистрираните необвързани кредитни посредници при ипотечните кредити продължава да расте всяка година: от 20.5% за 2020 г., 26.9% за 2021 г., 30.6% за 2022 г. и достига 33.2% за 2023 г. Асоциацията на кредитни посредници в България се състои от 33 фирми, които представляват 31% от всички регистрирани необвързани кредитни посредници. Забележително е, че членовете на АКПБ реализират 54% от общия обем на всички тези кредитни посредници.

Според статистиката на БНБ към 31.12.2023 г. в банковата система има почти 129 млрд. лв. депозити на домакинства и нефинансови предприятия. За последните пет години депозитите растат с по-голям темп, отколкото кредитите, които са 87 млрд. лв. Съотношението между общо кредити и депозити е 68% за 2023 г. и е намаляло в сравнение с 2019 г., когато е било 71%. На база тези показатели можем да кажем, че банковата система е стабилна и има устойчив ръст на кредитирането от гледна точка на ликвидност.

В България за последните 8 години средният ръст на дефлираните цени на имотите е между 4% и 5%. Въпреки рекордният ръст на новите ипотечни кредити от 20%, съотношението на общия обем ипотечни кредити спрямо БВП на страната е нарастнало с 1%. Според данните от 2022 г. България е сред страните с най-нисък дял на ипотечни кредити спрямо БВП в ЕС – 9.8%. За сравнение – средно в ЕС и Еврозоната задлъжнялостта е над 42%.

В България задлъжнялостта на глава от населението е 1662 евро, което е над 10 пъти по-малко в сравнение със средните за ЕС 18433 евро. Домакинствата у нас поддържат едно от най-ниските съотношения заеми/активи в ЕС 14,7% в сравнение със средните за Еврозоната 26%.

Официалната част завърши с представянето на три благотворителни каузи, които АКПБ подкрепя: Сдружение Образование без раници и Кан Академия, Фондация За по-здрави деца и Фондация Надежда за малките. Събитието продължи в неформална обстановка.

Споделете