Заяви фирмен кредит

Декларирам, че предоставените от мен данни са верни и се съгласявам да бъдат предоставени на банка кредитор, за целите на кредита.

Съгласявам се с Общите условия на Creditchoice Ltd. и съм запознат с правата, които имам съгласно Регламент 679/2016 на ЕС.

Желаете ли да получавате актуална информация от нас

5 + 7 =

Защита на личните данни

Кредит Чойс ЕООД е регистрирано дружество по Закона за защита на личните данни и оперира под режима и ограниченията на този закон. След предоставянето на личните Ви данни на Кредит Чойс ЕООД те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането и оценката на кредитния риск и/или предоставянето на друг/и продукти и услуги от банката партньор. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания. Предоставените лични данни  ще бъдат съхранявани от Кредит Чойс ЕООД  с изискуемото от закона ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.