5 неща, които трябва да знаем, когато вземаме кредит

5 неща, които трябва да знаем, когато вземаме кредитДа вземем кредит изглежда измамно лесно, преди да се гмурнем в морето от предложения, които се състезават за нашето внимание. Опасността да попаднем в капана на примамлива, но неизгодна за нас оферта, не е за пренебрегване. Ето защо е важно да подходим внимателно при избора.

„Ако мислите, че всичко опира до лихвения процент, ще бъдете разочаровани от самото начало. Важно е да намерите доверен партньор, който да ви помогне да се ориентирате в хаоса от конкурентни предложения и да ви предостави отзивчива подкрепа по време на целия процес на избор, оформяне на документи и кандидатстване за кредит.“ – казва Мария Петкова, управител на Creditchoice*, новият независим кредитен посредник, който стартира дейността си през ноември. Ето някои от основните неща, с които според нея трябва да бъде наясно всеки, който има намерение да тегли кредит.

1. От каква сума точно се нуждаете? Достатъчно значима ли е целта, за да прибегнете до кредитиране? Най-важното, с което всеки потребител трябва да бъде наясно, е от каква сума точно има нужда и с каква цел.

Например – покупка на жилище, обучение, покупка на автомобил, лечение, нов бизнес проект, пътешествие и други. Трябва да си зададете въпроса дали тази цел е достатъчно значима, за да се посветите на изплащането ѝ в дългосрочен план. Например, малко хора разполагат с достатъчно спестявания, за да могат да закупят имот директно. Ипотечният кредит е подходящо решение в този случай. Ипотеката на жилище не е обоснована за краткосрочни цели и малки суми. „Такива практики обаче се срещат на пазара“ – предупреждава г-жа Георгиева.

2. Каква месечна вноска можете да си позволите?

Особено важно е месечната вноска, която ще плащате, да не нарушава обичайния ви стандарт на живот. Оценката на банките относно вашата кредитоспособност е приблизителна и отразява гледната точка на кредитора. Дори при хора с подобни доходи месечните разноски и потребителските навици се различават. Уверете се, че вноската няма да затрудни вас и семейството ви.

3. Как се формира лихвеният процент

Един от основните определящи фактори за избор на кредит е начинът, по който се образува лихвеният процент. В практиката най-често той е сбор от пазарен индекс плюс надбавка, определена от банката. Два са въпросите, за които трябва да се информира клиента, преди да подпише договор за кредит: При промяна на пазарния индекс, банката ще промени ли лихвата по кредита и в какви срокове? Фиксирана ли е надбавката на банката и каква е тя?

4. Изберете подходящ погасителен план

Има два начина за погасяване на кредита – на равни (анюитетни) месечни вноски и с намаляващи (ратни) вноски. При анюитетните вноски месечната сума е една и съща, но се променя съотношението лихва – главница в течение на срока на кредита. При намаляващите вноски сумите всеки месец са различни, защото главницата е една и съща, а лихвата постепенно намалява.

5. Не пренебрегвайте таксите

Разберете точно какво ще ви струва кредитът. Ниският лихвен процент понякога може да бъде за сметка на по-високи такси. Въпреки че някои такси не могат да бъдат избегнати, имайте предвид, че много от тях подлежат на договаряне. Важно е да се провери дали всички такси са включени при изчисляване на годишния процент на разходите (ГПР). Например такса кандидатстване, обработване на документи, оценка на имот, правно становище и други. Не забравяйте да поискате Европейски стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ). Той съдържа основната информация от бъдещия договор за кредит – сума, срок, лихва, такси и др.

Защо да използваме услугите на кредитен посредник?

Кредитният посредник помага да направите информиран избор, който да бъде при най-добри условия. Той предлага компетентна помощ на всеки етап – от селекцията на оферти, през подготовката на документите и кандидатстването, до усвояването на кредита и след това. И най-вече – услугата е напълно безплатна за клиента.

*Creditchoice е регистриран независим кредитен посредник според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на българското законодателство, в изпълнение на Директива 2014/07 на Европейския парламент.

Мисията на Creditchoice e безпристрастно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които клиентът да направи най-добрия избор за нуждите си. Компанията е специализирана в кредитни консултации, които обхващат всички кредитни продукти за физически и юридически лица (малки и средни предприятия) – потребителски, ипотечни и фирмени кредити. Creditchoice не предлага собствен продукт, а свързва своите партньори –банките и клиентите, като предоставя избор на клиента между различни предложения за кредитиране. Услугата е напълно безплатна, независима и в интерес на клиента.

Споделете