Статистика на пазара на недвижими имоти и нивата на ипотечните кредити за първото полугодие

Статистика на пазара на недвижими имоти

Статистика на пазара на недвижими имоти и нивата на ипотечните кредити за първото полугодиеСлед пика на сделките с недвижими имоти през 2021 г. се очакваше тенденция към нормализиране на пазара към нивата от преди пандемията. За първите 6 месеца на годината обемът на сделките е намалял с 12%. За по-големите градове, където търсенето е най-голямо, сделките са с 12-17% по-малко спрямо същия период на миналата година. Въпреки това, отбелязва се нарастване на сделките, при които продавачите правят отстъпка от първоначално обявената цена на имота и то в границите 5-10%, понякога дори повече. Експертите в бранша прогнозират, че тенденцията ще продължи, както ще се забави и ръстът на цените, а продавачите ще са склонни на отстъпки от офертните цени.

По областни градове забавянето на годишния растеж на цените на жилищата е най-силно изразено в София. В столицата основно се търсят двустайни и тристайни апартаменти с цел живеене. Цените на недвижимите имоти варират и зависят от района, в който се намира жилището и състоянието му. Средните цени за двустаен апартамент са между 1600 и 1800 евро на кв. м, а за тристаен – между 1500 и 1700 евро на квадрат. В центъра и широкия център цените започват от 1800 евро на кв. м, а средната цена в идеалния център е около 2500 евро на кв. м. Продължава и засиленият интерес към къщи или парцели в регулация около и в близост до София, който започна по време на пандемията. Поради голямото търсене на такива имоти, цените им са се увеличили в последните две години.

Причините за спада в сделките на недвижими имоти са комплексни. От една страна нестабилната политическа и икономическа обстановка в страната, от друга страна паричната политика на банките относно нивата на лихвените проценти. Покупката на недвижими имот е сериозна стъпка и хората с несигурни и ниски доходи, които разчитат на ипотечно финансиране, не бързат с нея. Затова преди да пристъпят към закупуване на имот, добре би било да се консултират с кредитен консултант, който може да им помогне да вземат информирано решение.

 

Лихвите в България

Към момента лихвите по ипотечното кредитиране в България са вторите най-ниски в Европа след Малта. България е оазис на ниски лихвени проценти по ипотеките, които в момента са в диапазона от 2.1 до 3.6%. БНБ продължава плавно да увеличава основният лихвен процент и от 01.08.2023 г. той е в размер на 3.29%. Очакванията на анализаторите от бранша са лихвите да растат в унисон с повишаването на основния лихвен процент от централната банка, което започна през октомври 2022 г. Прогнозите са, че лихвите по ипотечните кредити ще се увеличат с около 0,5% в следващите месеци, а това ще даде отражение първо на новите кредитополучатели. Високата ликвидност и силната конкуренция в банковия сектор останаха основните фактори за ограниченото пренасяне на увеличението на лихвените проценти в еврозоната върху лихвените проценти по кредитите в България, и особено върху лихвените проценти по кредитите за домакинствата.

 

Статистика на ипотечните кредити

По официални данни на БНБ относно лихвената статистика и кредитните показатели се отчитат следните тенденции за полугодието:

  • През юни при жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се понижава до 2.57%, а ГПР по тези кредити – до 2.85%.
  • Обемът на новият бизнес нараства с 23.2% (138.5 млн. лв.) до 736.7 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8.2% (13.2 млн. лв.) до 173.6 млн. лв.
  • През първите шест месеца на 2023 г. годишният растеж на кредити за домакинствата се запази висок, като в края на юни възлиза на 14% (14.6% към декември 2022 г.). При жилищните кредити темповете на годишен растеж към юни остават близо до отчетените в края на предходната година, като възлизат на 18% (17.9% към декември 2022 г.).
  • В края на юни 2023 г. кредитите за домакинствата са 35.481 млрд. лв., от които жилищните кредити са 17.880 млрд. лв.

Определящи фактори за високите темпове на нарастване на кредитите за домакинствата имат бавното затягането на паричната политика на БНБ върху лихвените проценти по кредитите в условията на значителна ликвидност в банковата система, както и силна конкуренция в сектора за пазарен дял в сегмента на потребителските и жилищните кредити. Влияние върху високия растеж на жилищните кредити имат ниските лихви, покупката на недвижими имоти като алтернатива за спестявания или инвестиция, както и по-високите цени на жилищата, които обуславят нарастването на обема на новоотпуснатите жилищни кредити.

Според експерти 63% от сделките с недвижими имоти през първите шест месеца на годината се реализират с банково кредитиране. Най-често ипотечните кредити финансират около 80% от стойността на имота. Според данни от банковия сектор през последните години средната стойност на теглените кредити за покупката на жилище расте. Ако през 2020 г. средната стойност е била 108 000 лв., през 2021 г. – 124 000 лв., а през 2022 г. – 150 000 лв., като за София дори достига 214 000 лв.

Заяви ипотечен кредит

 

Споделете