Какво трябва да знаем при рефинансиране на жилищен кредит?

Какво трябва да знаем при рефинансиране на жилищен кредит Жилищните кредити са дългосрочни кредити, които могат да имат максимален срок на изплащане до 30, а в някои случаи дори до 35 години. А през това време условията на пазара се променят, Вашите потребности и финансови възможности - също. Ако желанието Ви е да намалите месечните си разходи при изплащането на Вашия жилищен кредит или искате да спестите средства в дългосрочен план, като намалите лихвата, може да проучите въпроса за рефинансирането му. Разбира се, преди да прибегнете до рефинансиране, е добре да се поиска подобряване на условията по кредита от обслужващата ви банка. Ако това не се случи и разходът за новата ипотека се компенсира от по-ниските лихви, рефинансирането е оправдано. По този начин може да получите по-изгодни условия за изплащане на задълженията, които могат да включват по-ниски лихви, по-малки месечни вноски, различен срок на кредита или други. Какво представлява рефинансирането Рефинансирането на кредит представлява отпускането на нов кредит, най-често от друга банка, с цел погасяване на главницата по настоящия и отпускане на нов кредит при по-добри условия или с увеличен обем при необходимост. Обикновено кредитополучателите пристъпват към искане за рефинансиране, когато искат да променят условията по кредита или да намалят разходите си по изплащането му. Целта е клиентът да получи по-добри финансови условия, за да оптимизира бюджета си или да спести средства. В други случаи към рефинансиране може да се прибегне когато клиентът желае да увеличи сумата на съществуващия си кредит, но обслужващата го банка не може да удовлетвори желанието му. Най-често рефинансирането е финансово изгодно, когато се обединяват няколко кредитни задължения от различни банки. Тогава, освен от лихви, се спестяват и такси от поддръжка на сметки в няколко банки, а те вече никак не са евтини. Рефинансирането е възможно както на потребителски, така и на жилищни кредити. Рефинансиране на жилищен кредит Рефинансирането на жилищен кредит представлява отпускането на нов кредит, с който да изплатите настоящия си жилищен кредит. Най-често кредитополучателите търсят оферта от друга банка, която да предложи по-изгодни условия от тези, които ползват в момента. След одобрение на новия кредит банката кредитор превежда средствата за погасяване на другата банка и клиентът изплаща задълженията си към нея. На какво трябва да обърнете внимание, ако решите да проучите възможностите за рефинансиране на Вашия жилищен кредит? Какво трябва да знаем при рефинансиране на жилищен кредит 1. Важно условие на банките е кредитът, който ще се рефинансира, да е редовно обслужван. По този начин банката може да предложи по-добри условия за рефинансиране от тези за нов жилищен кредит. 2. Лихвеният процент е водещ фактор при тегленето на банков кредит. Обърнете сериозно внимание на лихвата - дали е промоционална, променяща се, фиксирана или комбинация от тях, как ще се промени във времето на целия договор за кредит. Целта е да получите възможно най-изгодните за Вас условия, които да са по-добри от тези на настоящия договор. 3. Подходящ момент да рефинансирате кредита си е в началото на срока на договара, когато основно изплащате лихвите. 4. Значение за рефинансирането има и срокът на договора, който също трябва добре да се прецени. Ако намалите срока, но запазите месечната вноска, ще погасите по-бързо кредита и ще платите по-малка обща сума накрая. Обратното - ако намалите месечната вноска, но запазите срока на договора, ще оптимизирате разходите си. 5. Банката, която ще Ви финансира, ще направи както оценка на вашите финансови възможности, така и оценка на самия имот. 6. Текущата банка ще заличи ипотеката, след като получи парите от другата банка, с които да погаси кредита Ви. А банката, която ще Ви рефинансира кредита, ще впише втора ипотека, за да може да Ви отпусне новия кредит. След превода на парите и погасяване на кредита, рефинансираната банка ще заличи ипотеката. 7. Трябва да имате предвид следните допълнителни разходи: такса за предсрочно погасяване на настоящия кредит (1% върху предсрочно погасената главница само ако кредита, който ще се рефинансира, е в първите 12 месеца), референция от банката, такси за ипотеката към Службата по вписвания, разходи за издаването на документи за имота, застраховка и т.н. Те биха оскъпили новия кредит, затова трябва да се вземат предвид, когато се съпоставят разходите на стария и на новия кредит. Как Creditchoice може да ви съдейства при рефинансиране В случай че искате да рефинансирате Вашия жилищен кредит, може да направите запитване за консултация от Creditchoice. Наш кредитен консултант ще Ви съдейства по събирането на оферти от банки, ще Ви помогне да установите дали новият кредит е по-изгоден от финансова гледна точка, дали допълнителните разходи ще го оскъпят и с колко, и т.н. Освен това той ще Ви спести време и пари, защото може да Ви помогне с набавянето на необходимите документи, свързани с кредита и имота. Услугата на кредитните посредници е напълно безплатна за крайния клиент!Жилищните кредити са дългосрочни кредити, които могат да имат максимален срок на изплащане до 30, а в някои случаи дори до 35 години. А през това време условията на пазара се променят, Вашите потребности и финансови възможности – също. Ако желанието Ви е да намалите месечните си разходи при изплащането на Вашия жилищен кредит или искате да спестите средства в дългосрочен план, като намалите лихвата, може да проучите въпроса за рефинансирането му. Разбира се, преди да прибегнете до рефинансиране, е добре да се поиска подобряване на условията по кредита от обслужващата ви банка. Ако това не се случи и разходът за новата ипотека се компенсира от по-ниските лихви, рефинансирането е оправдано. По този начин може да получите по-изгодни условия за изплащане на задълженията, които могат да включват по-ниски лихви, по-малки месечни вноски, различен срок на кредита или други.

 

Какво представлява рефинансирането?

Рефинансирането на кредит представлява отпускането на нов кредит, най-често от друга банка, с цел погасяване на главницата по настоящия и отпускане на нов кредит при по-добри условия или с увеличен обем при необходимост. Обикновено кредитополучателите пристъпват към искане за рефинансиране, когато искат да променят условията по кредита или да намалят разходите си по изплащането му. Целта е клиентът да получи по-добри финансови условия, за да оптимизира бюджета си или да спести средства. В други случаи към рефинансиране може да се прибегне когато клиентът желае да увеличи сумата на съществуващия си кредит, но обслужващата го банка не може да удовлетвори желанието му. Най-често рефинансирането е финансово изгодно, когато се обединяват няколко кредитни задължения от различни банки. Тогава, освен от лихви, се спестяват и такси от поддръжка на сметки в няколко банки, а те вече никак не са евтини. Рефинансирането е възможно както на потребителски, така и на жилищни кредити.

 

Рефинансиране на жилищен кредит

Рефинансирането на жилищен кредит представлява отпускането на нов кредит, с който да изплатите настоящия си жилищен кредит. Най-често кредитополучателите търсят оферта от друга банка, която да предложи по-изгодни условия от тези, които ползват в момента. След одобрение на новия  кредит банката кредитор превежда средствата за погасяване на другата банка и клиентът изплаща задълженията си към нея. На какво трябва да обърнете внимание, ако решите да проучите възможностите за рефинансиране на Вашия жилищен кредит?

 

Какво трябва да знаем при рефинансиране на жилищен кредит?

  1. Важно условие на банките е кредитът, който ще се рефинансира, да е редовно обслужван. По този начин банката може да предложи по-добри условия за рефинансиране от тези за нов жилищен кредит.
  2. Лихвеният процент е водещ фактор при тегленето на банков кредит. Обърнете сериозно внимание на лихвата – дали е промоционална, променяща се, фиксирана или комбинация от тях, как ще се промени във времето на целия договор за кредит. Целта е да получите възможно най-изгодните за Вас условия, които да са по-добри от тези на настоящия договор.
  3. Подходящ момент да рефинансирате кредита си е в началото на срока на договара, когато основно изплащате лихвите.
  4. Значение за рефинансирането има и срокът на договора, който също трябва добре да се прецени. Ако намалите срока, но запазите месечната вноска, ще погасите по-бързо кредита и ще платите по-малка обща сума накрая. Обратното – ако намалите месечната вноска, но запазите срока на договора, ще оптимизирате разходите си.
  5. Банката, която ще Ви финансира, ще направи както оценка на вашите финансови възможности, така и оценка на самия имот.
  6. Текущата банка ще заличи ипотеката, след като получи парите от другата банка, с които да погаси кредита Ви. А банката, която ще Ви рефинансира кредита, ще впише втора ипотека, за да може да Ви отпусне новия кредит. След превода на парите и погасяване на кредита, рефинансираната банка ще заличи ипотеката.
  7. Трябва да имате предвид следните допълнителни разходи: такса за предсрочно погасяване на настоящия кредит (1% върху предсрочно погасената главница само ако кредита, който ще се рефинансира, е в първите 12 месеца), референция от банката, такси за ипотеката към Службата по вписвания, разходи за издаването на документи за имота, застраховка и т.н. Те биха оскъпили новия кредит, затова трябва да се вземат предвид, когато се съпоставят разходите на стария и на новия кредит.

 

Как Creditchoice може да ви съдейства при рефинансиране?

В случай че искате да рефинансирате Вашия жилищен кредит, може да направите запитване за консултация от Creditchoice. Наш кредитен консултант ще Ви съдейства по събирането на оферти от банки, ще Ви помогне да установите дали новият кредит е по-изгоден от финансова гледна точка, дали допълнителните разходи ще го оскъпят и с колко, и т.н. Освен това той ще Ви спести време и пари, защото може да Ви помогне с набавянето на необходимите документи, свързани с кредита и имота. Услугата на кредитните посредници е напълно безплатна за крайния клиент!

Заяви ипотечен кредит

 

Споделете