Фиксирана или плаваща лихва - кое да изберемФиксирана или плаваща лихва – кое да изберем

Основен фактор при теглене на кредит от банка е лихвата, особено при ипотечните кредити, които се изплащат в продължение на 20-30 години. А и не винаги най-ниската лихва е най-добрата лихва, защото освен нея, има и други параметри, с които длъжникът следва да бъде запознат, преди да подпише договор с кредитора. Лихвата се определя от банката, като може да ви бъдат предложени различни варианти – фиксирана лихва и/или плаваща лихва. Изборът остава на вас. За да направите информиран избор, следва да се запознаете и с двата вида лихвени проценти.

 

Какво е фиксирана лихва

Фиксираната лихва е такава, която се определя при подписването на договора за кредит и не се променя за определен период от време или за целия срок на договора. Често при ипотечните кредити банките предлагат фиксирана лихва за 3-5 г., която след този период става променлива.

Предимствата на заеми с такава лихва са еднаквите погасителни вноски за целия срок на договора. Това означава предвидимост на разходите ви, поради което лесно можете да планирате бюджета си. Така няма да бъдете неприятно изненадани, ако условията по кредита ви се променят, а вие не сте подготвени да отговорите на тях.

 

Какво е плаваща лихва

Плаващата или променлива лихва е такава, която може да се променя, докато продължава договорът за кредит. Тя се определя като сбор от стойността на 2 компоненти – референтен лихвен процент и фиксирана надбавка. Референтният лихвен процент е променлив, като методиката за изчислението му ce oпиcвa в дoгoвopa зa ĸpeдит, а бaнĸaтa нямa пpaвo eднocтpaннo дa я пpoмeня. В договора трябва да бъде посочено кога и при какви условия банката преизчислява тази променлива компонента, а клиентите следва да бъдат предварително уведомени за промените. По този начин се регулира лихвообразуването, а на кредитополучателите се гарантира прозрачност и обективност.

Референтният лихвен процент е различен и може да бъде пазарен индекс и/или индикатор, публикуван от БНБ или НСИ. Променливата компонента се влияе от различни фактори – икономиката, политиката на централните банки и промените на пазара. В Европа за кредитите в евро се използва пазарният индекс ЕВРИБОР. При кредити за физически лица в лева пазарният индекс СОФИБОР беше заменен с основният лихвен процент, който се определя от Българска народна банка всеки месец и се публикува на уеб сайта й.

Предимството на заеми с плаваща лихва е това, че тъй като тя се определя от динамиката на пазара, то ако пазарният индекс се понижи, тогава и лихвата ще се понижи. Но и обратното – когато индексът се увеличи, същото ще се случи и с лихвата по кредита, а това е недостатък на този тип лихва.

 

Фиксирана или плаваща лихва – кое да изберем

Преди да изберете лихвата за Вашия банков кредит, трябва внимателно да претеглите плюсовете и минусите на двата вида. В момента лихвите все още са на доста ниски нива и следва да вземете предвид и промените на пазара. Ако искате лесно да организирате бюджета си и да имате предвидими разходи, тогава заложете на сигурността на фиксираните лихви. Кредитите с плаваща лихва са по-евтини, в момента на тяхното отпускане, защото рискът е прехвърлен върху клиента, ако има промени на пазара. Така че ако смятате, че нивата на лихвените проценти ще останат ниски, тогава може да заложите на променлив вариант. В крайна сметка няма еднозначен отговор.

 

Как Creditchoice може да Ви съдейства

Ако имате нужда от кредит, но не можете да прецените предлаганите условия от банката и вашите финансови възможности за изплащането му, може да се обърнете към кредитен консултант на Creditchoice. Той може да ви окаже съдействие при събирането на оферти за кредит от различни банки и да ги сравните, да прецените заедно кой вариант на лихва е най-изгоден за вас, да ви помогне с пълната документация за кандидатстването за кредит и да бъде до вас по време на целия процес. Важно е да отбележим, че услугите ни са напълно безплатни и в полза на клиента.

 

 

Споделете